Boekgegevens
Titel: Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Auteur: Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm; Meurs, Jacobus van; Veelwaard, D.
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1822
Tweede verm. dr
Opmerking: Oorspr. titel: Allwin und Theodor
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1922 H 24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204232
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm), Verhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Alwin en Theodoor: of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
altoos en overal. Slechts één middel schiet er
over om zich van dezen lastigen medgezel te
ontdoen: namelijk , zich te verbeteren door het
afleggen zijner kwade hehbelijhheden.
Om u dit JVerlcje gaame en met genoegen
te doen lezen, en daardoor mijne liefde tot u
in uw hart een duurzaam gedenhteeken te
stichten, heb ik het nuttige daarin vervat,
meestal met het veimakelijke trachten te ver-
eenigen. Enkele zaken, daarin voorkomende,
zullen u misschien nu nog een weinig te hoog
zijn; maar tijd en nadenken zullen u dezelve
allengskens beter leeren verslaan. Ik zal niet
altoos bij u zijn; eenmaal zeker moet ik u
verlaten: maar mijne vaderlijke lessen en het
aandenken aan mij kunt gij steeds in uw hart
bewaren. Ach! mögt dit aandenken , nog lang
na mijn verscheiden, nuttig en troostrijk voor
u zijn onder alle ontmoetingen dezes levens !
De vlijtige landman plant meermalen een^
boom, waarvan eerst zijne kinderen en kinds-
kinderen de vmchten plukken; even zoo strooit
een Vader het goede zaad in de harten zijner
Kinderen, hetwelk, eerst nog jaren lang na zij-
nen dood, opkomt tot heil der Maatschappij. —