Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
vruchten bestaan uit 2 kleppen, welke alleszins op bladen
gelijken en zelfs geaderd zijn.
Even als nu de bloenideelen schijnen ontstaan te zijn door
eene gedaanteverwisseling, welke het blad ondergaan heeft,
kunnen door bijzondere omstandigheden sommige bloemdeelen
ook weder den bladvorm aannemen. Dit zien wij vooral in
de dubbele Roos, die wij hier bij de hand hebben. De meel-
draden zijn hier bijna alle overgegaan tot bloembladen ; men
ziet het duidelijk , daar sommige kleine bloembladen tusschen
de meeldraden zitten of zelfs wel nog half den vorm van een
meeldraad vertoonen. Is de Hoos zeer vol en rond, dan ziet
men in het geheel geen meeldraden meer; zij is dan wel
schoon in het oog van den beminnaar van bloemen, maar
ongeschikt tot het voortbrengen van vrucht. De tuiniers heb-
ben er zich op toegelegd , om dc bloemen van vele planten
dubbel te doen worden ; in de bloemtuinen zien wij daarvan
menigvuldige voorbeelden, die wij in dezen zomer nog wel
zullen ontmoeten. Een welige groei kan ook buiten toedoen
van den menseh zulk eene verdubbeling of achteruitgaande
gedaanteverwisseling te weeg brengen ; zoo zag ik onlangs
een Appelbloesem, waarvan verscheidene meeldraden in bloem-
bladen waren overgegaan, en die daardoor veel op een Roosje
geleek.
ïoen wij over de ooftboomen van de familie der Roosbloe-
migen spraken (bl. 55—5S), hebben wij gezien, dat het
den menschen gelukt is , vele verscheidenheden van sommige
soorten te verkrijgen. Ook bij de Rozen is men hierin op
eene schier ongeloofelijke wijze geslaagd. Eene Rozenkweekerij
te Parijs bevat ISOO , eene andere in Engeland 2500 ver-
scheidenheden.
De Rozen vermenigvuldigt rnen gewoonlijk niet door zaad;
gekweekte planten toch dragen dikwijls geen vrucht, en al
doen zij dit ook , dan is het toch voor eenen bloemkwceker
niet altijd raa<lzaam , van het zaad gebruik te maken, dewijl
nien daardoor veel kans heeft niet dezelfde verscheidenheid
te bekomen.