Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
(luitleiijk in liet 'toog valt. Zoo vinden we hier bij de Koos
duidelijk steunbladen , die we met eenige oplettendheid ook
bij de Aardbezie en vele anderen kunnen waarnemen. Bij de
Appel- en andere vruchtboomen schijnen zij te ontbreken ;
wanneer men echter in het voorjaar goed toeziet, bemerkt men
ook hier zeer smalle schutblaadjes, die later afvallen. In het
volgende jaar zullen we hierop eens acht geven.
Tot nu toe hebben wij altijd over bladen e?i bloemdeelen
gesproken, alsof zij voorwerpen waren, die in alle opzichten
grootelijks van elkander verschillen. Tusschen zeer vele din-
gen in de natuur lieerscht echter veel meer overeenkomst,
dan men bij eene oppervlakkige waarneming zoude vermoeden.
Zoo is het ook liier. De kelkslippen van de Hoos kan men
beschouwen als veranderde stengelbladen; zelfs zijn zij dikwijls
zoodanig ingesneden , dat zij zich als vindeelig voordoen en
dus wel eenigszins naar gevinde bladen zweemen. De bloem-
bladen maken een tweeden krans van vervormde bladen uit,
die echtor iets meer van den gewonen bladvorm afwijken ,
eene andere kleur aannemen en van eene meer teedere samen-
stelling zijn. Ook de meeldraden kan men zich voorstellen
als bladen, waarvan de bladsteel den helmdraad vormt, ter-
wijl de beide helften van de bladschijf vergroeid zijn tot 2
zakjes, die te zamen het heltnknopje uitmaken liet blad-
achtige voorkomen van de meeldraden valt vooral bij die
bloemen in 't oog, waar de helmknopjes zeer langwerpig
zijn , zooals bij de Sneeuwklokjes, Aardappels en andere.
Op deze wijze beschouwd , zijn de stampers bladen , die in
de lengte zijn omgevouwen cn tct een gesloten lichaam ver-
groeid. Werkelijk treft men in sommige bloemen ook stam-
pers aan, die wel op bladen gelijken; onder anderen bij de
gewone gele Iris of Lischblocm , wier stijl in 3 stempels
uitloopt, welke door een onkundige voor bloembladen wor-
den gehouden. Ook de vruchten toonen dikwijls eene in het
oog loopende overeenkomst met de bladen ; de meeste peul-