Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
(jcrst tot eene zekere hoogte opschiet, alvorens zicli in takken
te vertïeelen , worden hoornen genoemd.
De takken dragen hier en daar atekelsy die zijdelings algc-
])lat en meestal gekromd zijn. De jonge stekels zijn weck
<.'n sappig ; later worden zij hard. Waarin zij onderscheiden
zijn van doornen, is vroeger (bl. 34) besproken.
De bladen zijn samengesteld cn wel gevind. Twee of drie
])arcn blaadjes staan langs den algemeenen bladsteel; een
l)laadje is aan den top gehecht. De blaadjes zijn eirond,
gezaagd en zoodanig geaderd, dat er céne hoofdnerf aanwezig
is, die het blaadje in twee helften verdeelt, liet ondervlak
der blaadjes is aanmerkelijk bleeker (lan het bovenvlak. Aan
den voet van den gemeenschappelijken bladsteel zitten 2 stenii-
blaadjes, die met den bladsteel vergroeid zijn en eene helder
groene kleur hebben. Aan een bloeienden tak van cenigt;
lengte ziet men gewoonlijk , dat de bladen naar boven dichter
bij elkander staan , maar ook minder blaadjes tellen.
De bloemen staan aan de toppen der takken. De kelk
heeft een bijzonderen vorm , en om dien beter te kunnen
waarnemen, snijden we eene bloem loodrecht door. Het blijkt
nu, dat het bovenste deel des kelks, met het bovenste deel
van den bloemsteel vereenigd , een hol (urn- of kroesvormig)
lichaam vormt, dat de stampers bevat en van boven geopend
is. Eondom de opening van den kroesvormigen kelk en op
diens rand staan de 5 kelkslippen als ingesneden bladen. De
5 hartvormige, bleekroode bloembladen worden door den kelk
gedragen evenals de talrijke (ongeveer 2U) meeldraden. De
stampers zijn bijna geheel door den kelk omsloten; de boven-
ste deelen alleen steken door de opening heen , zoodat ze in
het midden der bloem eene kleine verhevenheid vormen.
Dat de Roos tot de familie der lloosbloemigen behoort, is
vroeger reeds opgemerkt (bl. 51 — 54, 60). Ofschoon
planten , die tot deze groote afdccding gerekend worden , in
grootte en voorkomen vrij wat verschillen , hebben zij toch
ook buiten dc overeenkomst der bloemen nog wel eenen klei-
nen familietrek, die bij de eene minder, ])ij dc andere meer