Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
van Tarwe met dc zemelen; dit wordt voor zeer voedzaam
gehouden, dewijl de zemelen in evenredigheid meer kleefstof
bevatten dan het binnenste der korrels.
Gerst kan ook tot het bakken van brootl aangewend wor-
den; maar zulks geschiedt in ons land niet: het meest dient
zij ons in den vorm van gort, waartoe de korrels op de pel-
molens van de huid ontdaan worden.
Haver wordt bij ons vooral geschat als een goed voedsel
voor paarden en ook wel als gort in brij of pap gebrnikt.
Dewijl het tarwemeel veel kleefstof en meer vetdeelcn bevat
dan dat van andere granen, wordt het als een uitmuntend
voedsel aangeprezen.
Yan al deze Graansoorten geeft Kogge het langste stroo;
dit dient, gehakt, als voedsel voor paarden en is zeer ire-
schikt tot het maken van stroodaken, touwen, matten enz.
BSozi'ii.
Uoz(Mi worden overal bemind en gekweekt ; zoolang de
blü(;itijd duurt , zal het den onderwijzer ook niet aan deze
heerlijke bloemen ontbreken. Minder algemeen is de gele-
genheid, om een bloeiendeii tak te verkiijgen van de eene of
andere in 't wild groeiende Koos , zooals vele zand- en
boschachtige streken ze opleveren, liet geslacht Koos telt in
ons vaderland 7 soorten, waarvan de Hondsroos (Kosa canina)
h(;t meest voorkomt, die lot de volgende beschrijving aanlei-
ding geven kan.
Deze plant wordt onder de heesters of struiken gerekend ,
omdat zij een houtachtigen stengel of liever stam bezit, die
zich dadelijk boven den grond in takken verdeelt. Zij komt
hierin overeen met dc Aal- en Kruisbessen. De stenijels van
Sneeuwklokje, Doovenetel , Kerenprijs, Koolzaad enz. zijn
week en snpj)ig ; deze planten behooren daarom omler de
kruiden. Planten, die een houtachtigen stam hebben, welki-