Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
gedroogd, dan Iieeft het eene helder witte kleur, gelijk aan
de stijfsel te zien is. Ook de ouwels zijn uit zetmeel ver-
vaardigd.
Het stroo der Tarwe is zeer belangrijk , onulat het de
stof levert voor allerlei soort van hoeden. Bekend zijn door
hunne fijnheid de Jtalinansche stroohoeden. In Italië, vooral
in den omtrek van Modena, zaait men eene soort van Zo-
mertarwe zesmaal dichter in elkander dan gewoonlijk, waardoor
de halmen dun opschieten eu fijn stroo leveren. In Zwitser-
I
ïand daarentegen zaait men ten behoeve der stroovlechterij de
Tarwe verder uit elkander, zoodat men dikker halmen ver-
krijgt, die gespleten worden. Wanneer de vrucht nog niet
volkomen rijp is, worden de planten met den wortel uitge-
trokken, eenige dagen gedroogd, van wortel en aren ontdaan
en in bosjes bijeen gevoegd. Om aan 't stroo eene blanke kleur
te geven, stapelt men de bosjes in eene groote houten kist op,
zoo dat er eene ruimte in het midden overblijft, waar een
pot met brandende zwavel staat, sluit de kist zoo dicht mo-
gelijk en neemt het stroo na een paar dagen er weder uit.
Nu voegt men de halmen van gelijke 'fijnheid bij elkander en
scheidt ze in wel 8 soorten. Vervolgens worden de halmen
tot smalle strepen ineen gevlochten en zoo bewaard of ver-
zonden. Beziet men eenen stroohoed, dan kan men de stre-
pen duidelijk onderscheiden, die door den hoedenmaker alle
aan elkander genaaid zijn, nadat ze vooraf plat geperst en
glad gemaakt waren.
Het brood van Rogge gebakken is nagenoeg even voedzaam
als tarwebrood, en ofschoon het gewoonlijk minder in aanzien
en veel goedkooper is, bezit het toch de voortreffelijke eigen-
schap , dat men het langer bewaren kan , zonder dat het droog
cn onsmakelijk wordt. Ons zwart roggebrood wordt van de
gebroken korrels met de zemelen of zaadbekleedselen gebak-
ken ; zijn de korrels fijner gemalen en de zemelen er van
gescheiden , dan verkrijgt men een meel , waarvan wittebrood
vervaardigd wordt, dat echter niet zoo blank is als tarwebrood.
Jn sommige streken van ons vaderland bakt men ook brood