Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
komen, hrengt men in den grond de bekende meststoffen,
die weder aanvullen , wat er ontbrak. Begrijpt^iemand mis-
schienniet, lioe b. v. de koemest, die uit de stallen op den
mesthoop gebracht wordt, de verschillende delfstoffen bevat,
die de grond noodig heeft, dan kunnen wij dit met eene
enkele aanwijzing duidelijk maken. De veehouders gebruiken
veel stroo, dat zij in den stal onder de dieren uitspreiden en
gedurig vernieuwen. Dit stroo wordt mede op den mesthoop
gevoerd en gaat daar tot verrotting of ontbinding over. Nu
is het immers duidelijk, dat stroo, voor een deel althans,
dezelfde stoffen bevat, waaruit de graansoorten bestaan, en
zoo zijn in 't algemeen alle vergane plantendeelen, ook
bladen, goede meststoften. Dat asch als zoodanig gebruikt
wordt, is zeer natuurlijk; want asch van turf en hout bestaat
uit onverbrandbare of minerale plantendeelen. Het voedsel
der koeien en paarden bestaat uit planten; de mest, uit stal-
len afkomstig, bevat dus ook weder stoften, die tot de vor-
ming van planten kunnen dienen. Sommige meststoften zijn
vooral nuttig, omdat zij medewerken tot ontwikkeling van
stikstof.
Brengt nu echter de landman de stoften in den grond,
zooals zijn mesthoop hem ze oplevert, dan gebeurt het lich-
telijk , dat van sommige een nuttelooze overvloed wordt aan-
gevoerd , terwijl van andere, die den wasdom der plant en
vooral de vorming der vruchten zouden bevorderen , niet eens
genoeg aanwezig is. Zij , die zich op de landbouwkunde
hebben toegelegd, kiezen daarom wel enkele stoffen uit, waar-
van men niet zulk eene groote hoeveelheid noodig heeft, en
die juist bevatten, wat voor een zekeren akker behoefte is,
indien hij deze of gene veldvrucht zal voortbrengen. Zoo is
gips uitnemend geschikt, om den groei van Klaver tc bevor-
deren , en heenderenmeel of gemalen beenderen, om den akker
voor de teelt van Tarwe gcscliikt te maken.
li*