Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
gaarne in een iioekje van den tuin gezaaid. Deze plant ia
eene der schoonste en grootste van de geheele familie. Zij
heeft tweeërlei bloemen. Aan het boveneind van den halm
staan in eene soort van pluim bloemen met meeldraden ; tus-
schen de bladscheeden zitten bloemen met stampers rondom
eene dikke spil. Spil en bloemen zijn gezamenlijk omgeven
door eene zoogenatimde bloenischeede, uit welke men lange,
draadvormige stijltjes hangen ziet. Is door (Ie bloemen aan
den top het stuifmeel uitgestort, dan hebben ze aan hare
bestemming voldaan cn verwelken; de andere bloemen gaan
nu echter tot vruchten over, die als dikke, ronde, gladde
korrels rondom de kegelachtige spil zitten, soms ten getale
van meer dan 200.
AVij hebben opgemerkt, dat de rand van de bladen der
Rogge ruw cn scherp is, wanneer men er van boven naar
beneden met den vinger langs strijkt; dit wordt veroorzaakt
door kleine, zeer harde tandjes, die men door een vergroot-
glas zien kan. Dat dit niet alleen aan de Rogge eigen is,
merkt men wel , indien men de bladen van andere planten
dezer familie onderzoekt; menig Grasblad is zoo scherp, dat
het eene bloediije snede veroorzaken kan. Tot de vorming
O ~
(lezer harde deeltjes gebruikt de plant kiezelaarde (eigenlijk :
kiezelzuur) of het gewone zuivere zand, dat zich voor een
zeer gering gedeelte in water kan oplossen, gelijk het ook in
rivier-, bron- en pompwater voorkomt. De Grassen schijnen
de kiezelaarde even goed noodig te hebben , als wij het keu-
kenzout; vooral komt het voor in 't stroo. Men heeft be-
vonden, dat de asch van Tarwestroo voor Yj en de Gerste-
korrels voor uit kiezelaarde bestaan.
Heeft men een tijdlang granen op zekeren akker verbouwd,
dan verliest deze daardoor eene hoeveelheid van die delfstoffen,
welke noodzakelijk zijn tot vorming van goede vruchtdragende
planten, cn zoo wordt de bodem langzamerhand ongeschikt,
om een voordeeligen oogst op te brengen. Om dit voor te