Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
zien hangen; waar dit het geval is. heproeve men ook, met
eene naald de schutblaadjes te verwijderen , ten einde den
stamper op te sporen, die altijd merkwaardig is om zijnen
sierlijken vorm bij zoo weinig uiterlijk aanzien der bloem.
De beschouwing van de Grassen is vooral geschikt, om te
doen zien, dat ook in het kleine en onaanzienlijke der schep-
ping dezelfde schoone orde en wijze inrichting op te merken
is, als in het groote en schitterende.
De volgende soorten vallen duidelijk genoeg in 't oog, om
afzonderlijk vermeld te \Vorden.
il/wi^é-w^er^/(Hordeum murinum), bij de kinderen gewoonlijk
onder den naam van Mouwkruipertjes bekend. Dit Gras
bloeit den geheelen zomer door, is éénjarig, groeit vooral
op min vruchtbare plaatsen en is wel te kennen aan de lange,
wijd uitstaande naalden, waardoor het veel op de verwante
Gerst gelijkt.
Riet (Phragmites communis), Dekriet of Slootriet, komt
overal voor, in ondiepe wateren, slooten, vaarten en zelfs
als onkruid in kleilanden met eenen voehtigen ondergrond.
Het is eene forsche plant; de bloemen vormen eene donker
gekleurde pluim. Inlage, moerassige gronden, vooral in lage
veenstreken, ziet men het over groote uitgestrektheden als
golvende korenvelden , en is het van betrekkelijk groote waarde.
Des winters afgesneden en in bosjes gebonden, is het hier eu
<laar een niet onvoordeelig produkt, dewijl het uitmuntend ge-
schikt is voor daken op schuren, rietmatten, schuttingen enz.
Lage, waterachtige plaatsen, waar het menigvuldig groeit,
worden daardoor langzamerhand opgehoogd, waarom men liet
wel eens opzettelijk aankweekt.
Gewoon Kamriegras (Phalaris canariensis) wordt hier en
daar aangekweekt cn komt ook verwilderd voor. De aar
is kort en eirond en levert het kanariezaad of wit vogelzaad.
Door hiervan eenige korrels uit te zaaien, kan men het ge-
makkelijk overal bij de hand hebben.
Mais (Zea Mais), veelal Tnrksche tarwe of weit genoemd,
is eene uitheemsche grassoort, doch wordt door kinderen
6