Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
De bloeiwijze van de Haver wijkt aanmerkelijk van die der
genoemde graansoorten af. Aan het boveneind van den halm
zitten verscheidene bloemstelen, die zich verdeelen, doch zóó,
dat de benedenste het grootst zijn en dus het geheel eenigszins
een piramidalen vorm verkrijgt. Deze bloeiwijze noemt men
eene pluim. De pluim van de Haver is wijd uitgespreid; de
bloempakjes bevatten gewoonlijk 2 bloempjes en worden inge-
sloten door 2 kafblaadjes, welke langbr zijn dan de bloempjes.
Een der bloempjes is telkens genaaid.
Aanm. De kafblaadjes en klepjes kan men ook be-
schouwen als schutblaadjes, en de bloempjes als alleen uit
meeldraden en stamper bestaande. Bij de ontleding der
bloempjes is het dus ook de hoofdzaak, te laten
zien, dat deze deelen aanwezig zijn; de vorm en gesteld-
heid der schutblaadjes is voor dit onderwijs van minder
.belang.
Er zijn zeer vele gewassen, die even als de graansoorten
een ronden, hollen stengel met duidelijke knoopen, evenwijdig
geaderde bladen met groote bladscheeden en bloemen hebben,
die door schutblaadjes omgeven, uit 3 meeldraden en een
stamper met 2 stempels bestaan. Deze planten vormen de
belangrijke familie der Gramn, waarvan over de geheele aarde
meer dan 3000 soorten bekend zijn, en 123 bij ons in het
wild voorkomen.
Op het eerste gezicht bemerkt men gewoonlijk al zeer ge-
makkelijk, of eene plant tot de Grassen behoort; moeilijker
is het, om ze van elkander te onderscheiden. Wie zijn oog
over een stuk gronds laat gaan, dat met gras bedekt is,
meent licht, slechts ééne of althans zeer weinige soorten dezer
familie voor zich te zien; eene opmerkzame beschouwing van
de bloeiende halmen leert het echter anders. Daarom is het
van belang, in deze en de volgende maand zoodanige halmen
of geheele planten in te zamelen en de verschillende bloeiwijzen
met elkander te vergelijken, al weet men ook niet de bijzon-
dere soorten met name te onderscheiden. Bij menige Gras-
plant zal men de meeldraden geheel buiten de bloempakjes