Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
71)
gen, en wanneer de omstandiglieden gunstig zijn, gelukt dit
ook zoo goed, dat er schier geen bloempje is, 'twelk geene
vrucht voortbrengt. Deze vruchten zijn de Hoggekorrels,
Eene aar met vruchten geeft wel niet de bloem te aanschou-
wen, maar vertoont toch, even zoo goed als eene bloeiende,
de plaatsing der bloempakjes. Daar de deelen, die de bloem
insluiten en beschutten, niet gelijk bij vele andere planten
afvallen, maar zich om de vruchten sluiten, blijven ook de
naalden aanwezig.
De meeste Rogge, die men in ons land verbouwt, is Win-
terrogge, die in het begin van den herfst gezaaid wordt en
reeds in 't najaar de akkers met een schoon groen bekleedt.
Eene goede laag sneeuw in den winter is voor haar eene
nuttige bedekking. De Zomerrogge wordt in het voorjaar in
den grond gebracht.
TartvOy Gerst en Haver, die met de Rogge onze meest ge-
bruikelijke of ^orf?»soorten uitmaken, komen in de vor-
ming van stengel en blad, bloem en vrucht, zeer veel met
c!e pas beschouwde plant overeen. Om ze van elkander te
onderscheiden, moet men vooral letten op de plaatsing der
bloemen of vruchten.
Neemt men eene aar van de gewone Wintertarwe in de
hand, zoo blijkt al aanstonds, dat hier 3, soms 4 a 5 bloem-
pjes , die elkander gedeeltelijk bedekken, tot een bloempakje
vereenigd zijn. De bloemen hebben geene naalden; er zijn
evenwel ook soorten en verscheidenheden van Tarwe, die naal-
den dragen, zooals onze gewone Zomertarwe.
■ Bij de Zomer- en Wintergerst ontmoeten we geene bloem-
pakjes, die 2 of meer bloempjes bevatten, maar telkens 3
bloempjes bijna evenwijdig naast elkander, die elk van eene
zeer lange naald voorzien zijn; aan den voet der bloempjes
ziet men verscheidene smalle, haarvormige blaadjes. Om de
plaatsing der bloempjes juist waar te nemen, is het goed ^
van beneden af eene aar gedeeltelijk af te plukken.