Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
7vS
lier cn vormen de aar, waarin de halm eindigt. Dat dit
bloemen zijn , gelooven wij dadelijk , wanneer w^ij weten , dat
de lichaampjes, welke aan fijne draadjes buiten de aar hangen,
de helmknopjes der meeldraden zijn. De bloemen zitten zon-
der steeltjes langs den algemeenen bladsteel of^^iV; zoodanige
plaatsing of bloeiwijze noemt men , ook wanneer zij bij an-
dere planten voorkomt, eene aar. De aar komt overeen met
den tros ; bij dezeiï laatste worden echter de bloemen door
steeltjes gedragen. Wij plukken een gedeelte van de aar af;
de spil vertoont zich daarna als bij afwisseling, nu aan de
eene , dan aan de andere zijde ingesneden , zoodat er trappen
ontstaan, waarin de bloemen geplaatst zijn. Eigenlijk zitten
hier telkens twee bloemen bij elkander, die te zamen een
zoogenaamd bloempakje vormen. Elk bloempakje is aan den
voet gedeeltelijk omgeven door 3 smalle kafblaadjes, de kelk-
kofjes^ die hier den dienst doen van een gemeensehappelijken
kelk. De bloempjes, die het bloempakje uitmaken, hebben
een zeer eenvoudig voorkomen, maar bevatten toch de wezen-
lijke deelen van eene volkomene bloem. In de plaats van
eene bloemkroon hebben ze ieder 2 droge, harde, groenach-
tige blaadjes, de klepjes of kroonkajjes, die van ongelijke
grootte zijn. Het buitenste is altijd het grootst en draagt
eene lange naald. Ook deze is ruw en scherp op het gevoel.
Tusschen de beide kroonkafjes vinden wij meeldraden en
■stamper. W\inneer er nog geene beschadiging heeft plaats
gehad, zijn er 3 meeldraden, welke uit betrekkelijk lange,
maar zeer fijne helmdraden en groote helmknopjes bestaan.
Nadat de kroonkafjes voorzichtig weggenomen zijn , zien we
een zeer duidelijken stamper, het vruchtbeginsel is een rond-
achtig lichaam , dat 2 stempels draagt, die op witte veertjes
gelijken. Wanneer de bloem hare grootste ontwikkeling be-
reikt heeft, en de helmknopjes zich openen, zweven bij schoon
weder de millioenen korreltjes stuifmeel als wolkjes over de
duizenden en duizenden aren; de landlieden zeggen dan: de
Ilogge stuift. Dan staan de stampers met hunne vedervor-
.mige stempels gereed , om de kostelijke korreltjes op te van-