Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
— Familie der Grm^en.
AVnnneer de Rogge eenigen tijd hare aren omhoog gestoken
lieeft, en de landlieden het zoogenaamde duiten verwachten
of reeds opgemerkt hebben, snijde men eene plant kort boven
den grond af.
De stengel is naar evenredigheid van de lengte dun en
zoude dus slank kunnen genoemd worden ; hij is rond en
van binnen hol. Op geregelde afstanden is de stengel duide-
lijk in leden verdeeld ; de plaatsen, waar deze leden aan
elkander raken , zijn de knoopen, die zich van buiten als
harde knobbels laten aanvoelen. Snijden we juist op deze
plaatsen den stengel door, dan zien wij , dat zich hier een
tusschenschot bevindt. Stengels, die op soortgelijke wijze
gevormd zijn als deze, noemt men halmen. Juist in de knoo-
pen , anders nergens , ontspringen de bladen en wel afwisse-
lend, d. i. nu aan den eenen en dan aan den anderen kant.
Het blad is vele malen meer lang dan breed en bijna overal
even breed; het komt hierin dus overeen met het lijnvormige;
omdat het echter zulk eene groote uitgestrektheid heeft, is
het gepaster, om het lintvormig te noemen. Evenwijdige
strepen (vaatbundels) doorloopen het blad van den voet tot
den top; het heeft dus evenwijdige aderen. De rand is gaaf;
maar wanneer men met den vinger er van boven naar bene-
den langs strijkt, voelt men, dat hij ruwen scherp is. Het
blad is niet door eenen steel aan den halm gehecht. Wij
zullen beproeven, dit onderste blad van den halm af te
trekken; nu blijkt het, dat een groot deel des blads den
halm geheel als eene scheede omgeeft. Vroeger hebben we
ook wel eene bladscheede ontmoet, maar nog nooit zoo groot
en volkomen als hier. De bladen , die meer naar boven
staan, wordén steeds korter; dit ontmoet men dikwijls, daar
groeikracht in het bovenste gedeelte van den stengel als
het ware bespaard wordt voor de bloem.
Menigeen heeft er nog nooit aan gedacht, dat de Rogge
ook bloemen draagt. En toeh zitten ze hier dicht bij elkan-