Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Doch het water dient niet alleen, om vele voedaeldeclcn
in de plant te brengen , het is zelve ook een voedsel. Het
water is namelijk eene vereeniging van twee luchtsoorten of
gassen , waterstof en zuurstof. Men is er in geslaagd, om
het water in deze beide bestanddeelen te ontleden en hieruit
ook weder water samen te stellen. In de plant geschiedt
deze ontleding ook, doch met veel minder omslag dan door
de menschen; de plant is als het ware eene scheikundige
werkplaats , die verwonderlijk is door hare eenvoudigheid, en
waarin alles in stilte en uiterst nauwkeurig wordt uitgevoerd.
De waterstof, die de plant uit het water afzondert, heeft zij
noodig tot het vormen van verschillende bestanddeelen, vooral
tot de vervaardiging van de vluchtige oliën , die wij reeds
eenigszins kennen.
Zooals wij vroeger reeds opgemerkt hebben, bestaat de
lucht, die wij inademen, hoofdzakelijk uit zuurstof en stikstof.
De stikstof kan men ook afzonderlijk verkrijgen; in dit gas
dooven brandende lichamen uit, en — hoe nuttig het ook
in de dampkringslucht is — menschen en dieren zouden toch
verstikken, indien zij niets andets dan dit inademden. De
stikstof lieeft men even zoowel in de planten aangetroffen
als de zuurstof, doch in veel geringer mate.
Nemen we nu alles te zamen, dan voeden de planten zich
met koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof, die hare hoofd-
bestanddeelen uitmaken; verder met verschillende mineralen of
delfstoffen. Deze laatste zijn het, welke bij verbranding als
asch overblijven. Dat zij te zamen slechts een klein deel
van het plantenlichaam uitmaken, blijkt daaruit, dat 100 pond
Aardappelloof slechts 15 pond asch geeft, terwijl dezelfde
hoeveelheid Tarwestroo niet meer dan 4,5 en Sparrenhout
niet eens 1 pond achterlaat.