Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Erwten beschouwt, wanneer de vruchten reeds gevormd zijn,
moet bij eenig nadenken verbaasd slaan over de groote hoe-
veelheid plantendeelen, die in zoo korten tijd als uit niet schij-
nen voortgekomen. Snijboonen en Pronkers slingeren zich vele
malen om de lange stokken , die gewoonlijk in de moestuinen
voorkomen en doorgaans nog te kort zijn, om den geheelen
stengel te steunen; zij vertoonen zich als een bosschage,
beladen met groote vruchten , dat telken jare in weinige
maanden op nieuw ontstaat. Merkwaardig zijn voor den op-
merkzamen beschouwer ook de KalebasacJdige gewassen. Een
natuuronderzoeker in ons Vaderland heeft eens de lengte van
den stengel en de takken gemeten, die uit eene enkele zaad-
korrel van eene Kalebas waren voortgekomen; de eigenlijke
stengel had binnen 4 maanden eene lengte van meer dan 13
Ned. ellen bereikt, en wanneer nu alle takken met den sten-
gel eene rechte lijn gevormd hadden , zouden zij een afstand
van wel 60 Ned. ellen uitmaken. (Hoe lang is deze tafel,
deze school?) Daarbij komt nog, dat de vruchten der
Kalebassen eene grootte bereiken, welke die van alle andere
vruchten in onze tuinen ver te boven gaat; niet zelden be-
draagt de groote middellijn van eene kalebas 4 a 5 palm;
er zijn voorbeelden, dat zoodanige vrucht meer dan 50 Ned,
ponden woog. Hoe en waaruit is dat alles ontstaan ? Vele
menschen verwonderen zich daar niet over en zeggen slechts:
„Wel, dat laat God groeien," en denken er niet verder over
na , alsof het niet eens der moeite waardig zij , om de wer-
ken van onzen Hemelschen Vader te onderzoeken, 't Is waar.
God laat alles groeien ; maar dc planten bestaan toch uit
zekere stoffen , die zij door hare werktuigen moeten opnemen
en verarbeiden, zooals de Schepper het verordend heeft.
Vroeger hebben wij reeds gezien, dat de bladen luchtvor-
mige stoffen opnemen en voornamelijk ook koolstof aan de
planten verschaffen; andere voorname voedingswerktuigen zijn
de wortels. Zoodra de Erwt of eeniije andere zaadkorrel in
den grond ontkiemt, vormt zich een worteltje, dat beneden-
waarts groeit, en een stengeltje, 'twelk zich boven den grond