Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
den grond ligt. Vooral de jongste deelen zijn berijpt, d. i.
zij zijn bedekt met een waas, dat met den vinger kan afge-
nomen worden en zich dan als eene witachtisre stof vertoont.
O
De bladen zijn samengesteld, en wel zoodanig, dat de
blaadjes aan beide zijden langs den gemeenschappelijken steel
zitten: dns gevind. Het aantal der ovale of ellipsvormige
blaadjes is even : 2 , 4 of 6. Aan het uiteinde van elk blad
zien wij dunne , groene draden , die zich omkrullen ; wel be-
schouwd zijn zij niets anders dan eene voortzetting van den
algemeenen bladsteel met nog 2 of 4 blaadjes , waarvan alleen
de middelnerven aanwezig zijn. Deze draden , klawieren ge-
noemd , slingeren zich om alles , wat in hunne nabijheid is ,
en zoo zijn zij de werktuigen van de plant, om zich op te
heffen. Door deze inrichting is het ook mogelijk, dat een
klein plekje gronds eene groote menigte Erwten kan voort-
brengen en dus eene aanzienlijke hoeveelheid uitmuntend voed-
sel leveren. In de tuinen plaatst men bij de Erwten jonge
boomtakken of rijs , waarbij zij zonder eenige hulp van den
tuinman zoo goed opklimmen , dat de stengel zich dikwijls
loodrecht uitstrekt; op het veld, waar de plant minder hoog
wordt, zaait men wel de Erwten tusschen Paardenboonen, die
dan tot steun verstrekken.
Waar de bladstelen uit den stengel voortkomen , zien wc
groote steunbladen , die veel op de blaadjes gelijken , geen
steel hebben en aan den voet gekarteld of ook getand zijn.
In de oksels der bladen staan lange bloemstelen , waaraan
doorgaans 2 bloemen hangen. De kelk bestaat, gelijk bij
alle vlinderbloemigen , uit één blad met 5 slippen; de bloem-
kroon doet zich sierlijker voor dan die van de groote Boon,
daar zij zich meer uitspreidt, en de vleugels grooter zijn.
Stamper en meeldraden zijn op soortgelijke wijze geplaatst en
gevormd als bij evengenoemde plant. Haalt men uit eene
goed ontwikkelde bloem , of liever nog uit eene , die reeds
begint te verwelken , den stamper voor den dag, dan blijkt
het duidelijk , dat het vruchtbeginsel in eene peul overgaat.