Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
uit een stijltje, 'twelk naar boven gebogen is; de ruige stem-
pel is duidelijk aan het einde van het stijltje te zien. liet
vruchtbeginsel gaat later over in eene groote , die 3,
4 of meer groote zaden bevat, welke onrijp en rijp veel ge-
geten worden.
De plantensoorten, die vlinderbloemen dragen, zijn groot
in aantal en vormen de uitgestrekte familie der Vlinderbloe-
migen oï Peulvruchten; niet minder dan 70 groeien daarvan in
ons vaderland in 't wild. Algemeen bekend zijn de Erw-
ten, 13oonen, Boontjes, Klaver, Gouden-regen, en als bloem-
gewassen de Lupinen en Laterus of Lathyrus.
De Groote-boon wordt meestal in den tuin , doch ook op
het veld aangekweekt; algemeener echter verbouwt de land-
man de F aardenboon of Veld boon, die even als de Buivenboon
met de Groote-boon tot dezelfde soort moet srerekend worden.
O
Zij zijn niet anders dan verscheidenheden van deze soort,
die op den duur standvastig geworden zijn, en uitgezaaid
zijnde, weder dezelfde vruchten geven. Zulke erfelijke ver-
scheidenheden noemt men rassen.
Krwteii.
Een waar sieraad van den moestuin zijn in dezen tijd de
menigvuldige verscheidenheden of rassen van Erwten, die oor-
spronkelijk tot twee soorten behooren, welke kenbaar zijn aan
de kleur der bloemen en den vorm der zaden. Zoo ziet men ,
dat de Kapucijners, grauwe Erwten en dergelijke schoone
paarse y de groene Erwten, Doperwten en Peulen Kilte bloe-
men dragen. Overigens vertoonen allen zóó groote overeen-
komst, dat de volgende beschrijving van eene bloeiende Peul
(Peulerwt) bijna volkomen op de andere gewone tuingewassen
van deze soorten toepasselijk is.
De stengel is glad (onbehaard) , rond en in evenredigheid
van de lengte zeer dun, zoodat hij, geen steun vindende, op