Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
De bloemen stean in dc oksels der bladen aan eenen sjcraccn-
schappelijken steel en vormen eigenlijk kleine trossen. Wij pluk-
ken eene bloem af en zien nu, dat zij van een geheel anderen
vorm is dan de bloemen, welke wij tot nu toe beschouwden.
De kelk is uit een blad gevormd en loopt in 5 slippen uit,
gelijk wij reeds meermalen aantroffen; hierin zit dus het vreemde
niet. De bloemkroon is het, die hier vooral onze aandacht
trekt. Zij bestaat wel uit verscheidene bladen, maar vormt
niet, gelijk bij de Kruisbloemigen, Koosbloemigen en Ranon-
kelachtigen eeu regelmatig geheel, dat men langs meer dan
één vlak, gaande door de as der bloem, in gelijke helften
kan verdeelen; zij is hier onregelmatig, \Vij merken op, dat
bij deze bloem alleen de rechter helft gelijk is aan de linker,
niet de boven- aan de onderhelft; dat zij dus symmetrisch is
ten opzichte van ééne, en wel van dc verticale doorsnede.
Houden wij de bloem zóó in de hand , als zij aan de plant
zit, dan is het bovenste bloemblad het grootst en opgericht;
dit is de vlag. De twee bloembladen, die daar onder staan,
zijn minder groot en zwart gevlekt; zij heeten de ivieken of
vleugels. Nemen wij deze weg, dan zien we daar onder een
bloemblad , dat eigenlijk uit twee aaneengegroeide bestaat en
eigenaardig naar zijne gedaante den naam van scheepje of
kiel draagt. Wordt de kiel benedenwaarts gebogen of voor-
zichtig opgesneden , dan komen meeldraden en stamper voor
den dag , die geheel in hun vaartuigje verborgen liggen. Alle
bloemen , die op zoodanige wijze uit 4 of 5 bloembladen ge-
vormd zijn, noemt men ^vlinderbloemen; men heeft ze vergele-
ken met een gevleugeld insect, dat zich op ccne plant neer-
gezet heeft, en waarmede sommige in de verte ook werkelijk
eenige overeenkomst vertoonen
De meeldraden in dc vlinderbloemen zijn samengegroeid tot
renen koker, die den stamper omgeeft; de helmknopjcs zijn
echter vrij gebleven. Dikwijls is een der meeldraden niet in
deu kokor opgenomen, maar ligt er los bij, en wel altijd de
bovenste, die naar 't vlagje is gekeerd. ])e stamper bestaat
uit een langwerpig vruchtbeginsel, dat waterpas uitstaat, cn