Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Dewijl al deze soorten van bet geslacht Kool zooveel over-
eenkomst hebben in bloem en vrucht, neemt de eene lichtelijk
stuifmeel van de andere aan, waardoor dan eene verbastering
ontstaat. Staat er b. v. eene roode Kool te bloeien in de
nabijheid van eene witte Kool, zoo is het licht mogelijk , dat
liet zaad van de eerstgenoemde, in het volgende jaar uitge-
zaaid, eene kool geeft, die niet rood, en ook niet groen of
wit, maar, gelijk men het noemt, tusschen beiden in of eene
basterdsoort is. Tuinlieden, die er hun werk van maken,
om zaad te winnen, plaatsen daarom planten, waarvan zij zoo
iets te vreezen hebben, in hunnen tuin zoo ver mogelijk van
elkander.
Op plaatsen, waar men in de nabijheid veel Koolzaad
verbouwt of het gemakkelijk kan aanvoeren, vindt men olie-
molens, die even als de rogge- en pelmolens door wind of
ook door stoom gedreven worden. Hier wordt het zaad eerst
gekneusd of gebroken en daarna in sterke zakken zoodanig
uitgeperst, dat de hulsels, vezels en eenige andere overblij-
vende bestanddeelen der zaadkorrels eene dichte massa vormen,
welke onder den naam van raapkoek bekend is. De raap-
koeken dienen tot veevoeder. De olie, die men nu lieeft
verkregen, is de gewone raapolie, welke wel kan dienen, om
te branden, maar eene sterk walmende vlam geeft, omdat
zij nog eenige slijmachtige deelen van de zaadkorrels bevat.
Om haar van deze te zuiveren, bedient men zich hoofdzakelijk
van zwavelzuur, waarmede de niet-olieachtige deelen zich als
zwartachti2:e vlokken verbinden. Later weet men ook dit
zwavelzuur geheel te verwijderen en de olie verder te reini-
gen, die daarna als pateniolie algemeen tot het verkrijgen van
een goed lamplicht wordt aangewend.
Lijnolie, olijfolie, notenolie, papaverolie en andere worden
even als de raapolie uit vruchten of zaden geperst (geslagen).
Al deze zijn vetie oliën. De vluchtige oliën , waarvan wij vroe-
ger spraken, lossen zich voor een klein gedeelte in water op.