Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
f)5
Drie verscheidenheden van Koolzaad worden er menigvuldig
aangekweekt, namelijk :
1, Het TFiiiler Koolzaad, dat eigenlijk tweejarig is, daar
het in den herfst gezaaid wordt, voor den winter reeds groene
akkers vormt en in het volgende jaar vrucht geeft,
2. Het Zomer Koolzaad, dat in het voorjaar gezaaid wordt
en in hetzelfde jaar bloeit.
'6. De Koolraap onder den grond, Plantraap, Stekraap, of
hoe ook geheeten; eene verscheidenheid, die vooral kenbaar
is aan den verdikten wortel, welke somtijds eenen verbazen-
den omvang verkrijgt en in den herfst en winter als toe-
spijze algemeen gegeten wordt. Ook deze plant is tweejarig.
Van Kaapzaad worden insgelijks verscheidenheden aange-
kweekt, die nuttig zijn door hare verdikte wortels, welke
rapen of knollen genoemd worden. Zoo zijn de witte Mei-
knollen of Hollandsche rapen, die men in Juni eet, en de
kleine gele knollen, die nog iii Augu!>tus gezaaid en voorden
winter ingezameld worden, alsmede de lange of Fransche
rapen, alle afkomstig van planten, die tot de soort Raapzaad
behooren.
De beide plantensoorten Koolzaad en Kaapzaad behooren
tot het geslacht Kool (Brassica). Eene andere soort van dit
geslacht, ook meer in het bijzonder Kool (Brassica oleracea)
genoemd, en die naar men zegt, in Engeland in 't wild
groeit, is voor ons hoogst merkwaardig om de verwonderlijke
en bruikbare verscheidenheden, die er door kweeking uit
voortgekomen zijn. Men lette slechts op alles, wat onder
den naam van Kool als keukengroente voorkomt. De Savoye
en vooral de gewone witte en roode Kool vormen in het
eerste jaar een verbazend dikken bladknop, waaruit in het
tweede jaar de stengel opschiet met bloemen en vruchten; de
Boerenkool of het Moes schiet dadelijk omhoog en draagt
gekrulde, soms geheel witte bladen, die ook de winterkoude
doorstaan en in het strenge jaargetijde versehe groente leveren;
de Bloemkool geeft ons verdikte cn verbleekte bloemstelen
tot spijze.
5