Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
hnstiiat uit 4 smalle gele blaadjes, die uiet tegen dc bloeni-
kroon sluiten, maar schuins uitstaan; de zoom of het boven-
ste, breede deel van het bloemblad is omgeslagen. Van de
6 meeldraden zijn 2 korter dan de overige; de stamper be-
staat uit een zeer langwerpig vruchtbeginsel, een kort stijltje
en een ronden stempel. Wanneer de bloembladen weggeno-
men zijn, zien we aan den voet des stampers 4 ronde, groene
honigkliertjes. Bedenkt men nu , hoeveel bloemen één stengel
reeds draagt, en hoeveel stengels er op ééne vierkante roede
kunnen staan , dan is het wel te begrijpen, hoezeer de bijen
het naar haren zin hebben, wanneer ze door den bijenhouder
naar eene streek gebracht zijn, waar bunder bij bunder met
Koolzaad is bedekt. Wanneer de bloeitijd nadert, ziet men
hier cn daar, dat de gesloten bijenkorven op wagens, dikwijls
vele uren ver, vervoerd worden naar de kleistreken ; zoo b. v.
uit Drente naar het noorden van de provincie Groningen.
De bloemen staan met vrij lange stelen in trossen, die
aan den top nog bloemknoppen vertoonen, wanneer de onder-
ste bloemen reeds tot vrucht zijn overgegaan; het bovenste
deel van den tros is eerst ineengedrongen en groeit langzamer-
hand verder uit elkander. De plant is rijk aan bloemen.
Het zaad brengt den landbouwer groote .voordeden aan en
levert de gewone raapolie. Er zijn meer planten onder de
Kruisbloemlgen, welker zaden olie bevatten, zoo als Raap-
zaad , Aveelzaad, Boterzaad, Krodde enz. Het Raapzaad
(Brassica rapa) heeft groote overeenkomst met het Koolzaad
en werd vroeger als oliezaad veel gekweekt; tcgenwoord'g is
nagenoeg alles, wat men Raapzaad noemt, eigenlijk Koolzaad.
Wie gelegenheid heeft, om beide met elkander te vergelij-
ken , zal de bladen van Raapzaad meer groen van kleur en
onder aan den stengel behaard vinden , en terwijl de vruchtjes
van het Koolzaad nagenoeg eene rechte lijn met de steeltjes
vormen en bijna waterpas uitstaan , vormen de (meer slanke)
vruchtjes van Raapzaad eenen dnidelijken hoek met hunne
steeltjes en zijn meer naar boven gericht.