Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
(5:3
aan do bovenlip shiit. De mond is dus gesloten , on do
meeldraden en stamper zijn voor het oog verborgen. Bloe-
men , die zoodanig gevormd zijn , noemt men ook wol mm-
kerhloemm.
Koolzaad (Brassica napns).
In do kleistreken lovcron de akkers met Koolzaad een liocr-
lijk gczieiit oj); als mot goud bedekt, vallen zij op aanmer-
kolijken afstand in 't oog en verkondigen den rijkdom des
lands. Ofschoon het gewas niet als een gewoon voortbreng-
sel op zandgronden kan beschouwd worden , is het toch ner-
gens onbekend. Dikwijls slaat het in tuinen en op open
l>laatscn bij huizen op en is dan niet zelden afkomstig uit
de vogelkooien, waarin de zaden gebracht zijn onder den
naam van zwart vogelzaad.
De geheele plant is forsch en heeft een stevigen vertakten
stengel , waarvan vooral de jeugdige deelen blauwachtig groen
zijn. Wrijft men deze met den vinger, dan bemerkt men
duidelijk, dat zij bedekt zijn met een blauwachtig waas,
waaronder eone meer naar grasgroen gelijkende kleur te voor-
schijn komt. Iets soortgelijks merkt men ook elders op ,
inzonderheid bij pruimen en druiven. De natuurkundigen
hebben dit verschijnsel, dat veroorzaakt wordt door uitge-
zweete stoffen, vergeleken bij rijm of rijp; de jonge stengels
van Koolzaad zijn dus berijpt.
Ook dc bladen zijn min of meer blauwachtig groen, dat
vooral in 'toog valt, wanneer men ze houdt naast Lindebla-
den of Gras. Die, welke onder aan den stengel zitten, zijn
liervormig; dc hooger geplaatste zijn slechts een weinig ge-
tand , loopen spits uit en omgeven met den voet den sten-
gel geheel.
Dat de plant lot de familie dor Kruisbloemigen behoort,
blijkt aanstonds bij (h; beschouwing dor bloemon. Do kolk