Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dc bloemen zitten aan trossen , die met vrij lange stelen
nit de oksels der bladen te voorschijn komen. De kelk is
óónbladig en heeft 4 slippen; ook dc bloemkroon bestaat uit
een stuk en is in 4 slippen verdeeld , die wel afzonderlijke
blaadjes schijnen, omdat dc bloembladen slechts even met
elkander vergroeid zijn. De bloemkroon heeft niét, zooals
die der Sleutelbloem, eene lange nauwe buis; alleen de vlak
uitgespreide zoom valt in *t oog. Zoodanige bloemkroonen zijn
rad- of üermrniig. 1)3 onderste slip is bij het plantje , dat
wij hier beschouwen, altijd smaller dan de overige; de bloem-
ki'oon is dus onregelmatig. De 2 meeldraden, die in even-
redigheid van de bloemkroon groot zijn , vallen aanstonds in
't oog ; haar getal is een voornaam kentceken van de plant,
daar het sleclits bij weinige onzer inlandsche planten voorkomt.
Er is één stamper aanwezig; het stijltje is dun en lang; liet
vruchtbeginsel zit binnen de bloem. De fraaie hemelsblanwc
bloemen sluiten zich bij aanhoudend donker weder.
Het geslacht Eerenprijs telt in ons land niet minder dan
twintig soorten , welke door de 2 meeldraden en de stervor-
mige , onregelmatige, vierdeelige bloemkroon hare verwant-
schap toonen. De kleur van de meeste is blauw ; enkele
soorten hebben witte bloembladen met roode of blauwe
streepjes. Sommige zijn zeer klein en slaan ook in tuinen
als onkruid op.
De familie, waartoe het geslacht Eerenprijs behoort, is die
der Leeuwenhekachtigen ^ zoo genoemd naar de welbekende Leeu-
wenbekken , die algemeen in tuinen gekweekt worden, en
waarvan sommige ook in 't wild voorkomen. Oppervlakkig
beschouwd, hebben Eerenprijs en Leeuwenbek geen de minste
overeenkomst; de kruidkundigen echter zien bij de rangschik-
king der planten vooral op meeldraden , stamper en vrucht;
«n al gelijken dc bloemkroonen hier weinig op elkander, toch
■zijn ze bij beide planten éénhladig en onregelmatig.
Eene bloem van Leeuwenbek is om haren vorm zeer merk-
waardig. Zij komt veel overeen met die der Lipbloemigen ;
■maar de onderlip is zoodanig "gevormd, dat zij zich gehoel