Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
01
niervormig of ook cirkelrond met cenen voet, die even zoo
uitgesneden is ais bij de hartvormige, en een gekartelden rand.
])e onderste hebben lange , de bovenste in het geheel geen
stelen ; de bladschijf is aan beide zijden dik en glinsterend
cn handvormig geaderd.
De bloemen staan alleen , zijn veel grooter dan die der
lioterbloemen, hebben geen twee verschillende kransen, maar
alleen 5 goudgele kelkbladen , vele meeldraden en tien of
minder stampers. Men ziet deze plant in zeer vochtige, moe-
rassige weiden aan de kanten van slooten en andere wateren.
Walerrmonkeh hebben een vijfbladigen kelk en 5 toiiie
bloembladen. Acht verschillende soorten groeien er in beek-
jes , rivieren, slooten en vijvers; sommige drijven met rond-
achtige bladen op het water. Bij vele merkt men een belang-
rijk verschil op tnsschen de onder water groeiende en de
drijvende bladcïi.
Cflaiiiaiiilerlijn Kereiiprijs {Veronica Chamaedrp),
Misschien heeft iemand die lieve blauwe bloempjes van
Eercnprijs voor Vergeet-mij-nietjes aangezien , waarmede zij in
grootte en standplaats soms eenigszins overeenkomen. De op-
merkzame beschouwer heeft echter weinig moeite, om ze goed
te ondersclieiden.
Wij nemen eene plant van de Gamanderlijn of gemeene
Eerenprijs, die zeer algemeen tusschen het gras voorkomt,
vooral op eenigszins beschaduwde plaatsen. De stengel is met
twee rijen haren bezet, die zich aan tegenovergestelde zijden
bevinden.
De bladen zijn aan de onderzijde behaard, eirond en heb-
ben een rand , dien men kartelig-gezaagd zoude kunnen heeten.
Zonder steel zijn ze bij paren aan den stengel gehecht, en
wel op gelijke wijze als bij de Doovenetels , dus kruiswijs-
tegenovenjcstcld.