Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
kort gcliouclen is, de Boterbloem ongedeerd liet hoofd ziet
verheffen , is een bewijs , dat de dieren ze mijden. Zij be-
zitten dan ook werkelijk meestal scherpe sappen , die echter
schijnen verloren te gaan , wanneer zij met het hooi gedroogd
worden. De naam van scherpe Boterbloem laat zich daaruit
verklaren.
Door het aantal van kelk- en bloembladen en door den
vorm dezer laatste is de Boterbloem gemakkelijk genoeg van
het Speenkruid te onderscheiden; beide hebben echter veel
overeenkomst eu worden tot de groote familie der llanonkel-
achtigen gerekend. De planten, die hiertoe behooren, hebben
als gemeenschappelijk kenmerk ook dit, dat zij talrijke meel-
draden en meer dan éénen stamper bezitten. Maar ook bij de
Roosachtigen hebben we zulks waargenomen; er moet dus
iets zijn, dat de Ranonkeiaclitigen van die familie onder-
scheidt. Bij eene bloem van Aardbezie of Appel, dus bij de
Roosachtigen , ziet men , dat de kelk eigenlijk de meeldraden
en bloemkroon draagt; de kelk blijft ook het langst zitten en
kan niet weggenomen worden , zonder ook meeldraden en
bloemkroon mede te nemen. Bij eene Boterbloem daarentegen
kan men deu kelk afplukken , zonder dat de bloemkroon en
meeldraden beschadigd worden, dewijl deze onmiddellijk op den
top van den bloemsteel of den bloembodem zijn ingeplant. De
Roosbloemigen zijn Avm kelkstandige, de Boterbloemigen bodem-
bloemige planten.
De Ranonkelaehtige gewassen worden in het dagelijksch
leven zelden gebruikt; enkele geven eenig geneesmiddel voor
menseh of vee. Als sieraden in tuinen worden zij zooveel
te meer aangekweekt; over het algemeen bloeien zij vroeg
iii het schoone jaargetijde. Anemonen , Ranonkels , Ridder-
sporen , Juffertjes in 'tgroen. Pioen, Akelei en ook de ver-
giftige Monnikskap behooren tot deze familie; zoo ook de
(Caltha palustris), ook Dotterbloem en Kleine
Plompen genoemd. Dit is eene der algemeene inlandsche
planten , die van het vroege voorjaar tot in den zomer bloeit.
De stengel is hol en gesleufd ; de bladen zijn vrij groot ,