Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bolanie Ut beoogen, op uanschouweUjlce en recht praktische wijze
het heren kennen der planten aan eiyene waarneming vastknoopt.
Uil achting voor mijn overleden Vriend en lelangstelUng in
dezen tak van hei lager onderwijs, heb ik dan ook (jeene zwa-
righeid gemaakt, mij met het toezicht op den herdruk van dit
belangrijke boekje te belasten. Ofschoon, evenzeer ah hij, niet
dan zeer oppervlakkig met de Kruidktnide bekend, heb ik die
taak toch met eenige vrijmoedigheid aanvaard, omdat ik mij
overtuigd houd, dat een werkje, 'twelk door den Schrijver zeiven
niet kun herzien worden, wal het plan en de opvatting betreft,
in zijn geheel moet blijven. Daarom heb ik mij geene andere
wijzigingen veroorloofd, dun waarvan ik mij verzekerd mocht
houden, dat ze ook door den Schrijver bij een herdruk zonden
zijn aangebracht.
Die wijzigingen en bijvoegingen zijn vooral 't gevolg van de
op- en aanmerkingen, door prof. vf. i'. r. suuixgar op zeer
welwillende wijze medegedeeld. Bleek het reeds uit zijne gunstige
beoordeeling van deze Handleiding, voorkomende in c/e Bibliotheek
voor liet liuisgeziii, 3i-' aH. van jaarg, 1S62, dat hij aan de
methode, in dit werkje gevolgd, geheel zijne goedkeuring kon
schenken, de welwillendheid, waarmede hij ons menige nuttige
aanmerking en terechtwijzing heeft medegedeeld, getuigt van wel-
metnende belangstelling in hel volksonderwijs, die wij mei warme
erkentelijkheid op hoogen prijs stellen.
Daar het boekje bij hei middelbaar onderwijs ook in handen
van leerlingen nuttig kan zijn, heb ik geene zwarigheid ge-
maakt om, op verlangen van den uilqever, den titel eenigszitis
te wijzigen.
Moge ook deze herdruk er toe bijdragen, dat het nuttige
werkje, vooral door hulpondei'wijzers en kweekelingen bij het
lager onderwijs , meer algemeen gebruikt worde en hei dubbele
doel lereike, om den onderwijzer door eigene waarneming tot
de meest noodzakelijke kennis der plantenwereld in te leiden en
hem den weg te wijzen, langs welken hij die kennis op aan-
schouwelijke wijze bij zijne leerlingen kan aankweeken.
Boerta Jan. 1867. II. BOUMAN.