Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
IjiMclit, (lat (Ier eigene soort altijd de voorkeur lieeft; daarom
worden dan bij 't overbrengen van vreemd stuifmeel in eene
bloem de eigene meeldraden zorgvuldig weggenomen. Gods
zorg zien wij op eiken voetstap in de natuur.
■toferbloein (Eammadus),
Dit schitterend sieraad der weiden verbaast ons dikwijls
door het overgroot getal van bloemen, die zich alom verheffen.
Tien of elf inlandsche soorten van het geslacht Boterbloem
worden door de kruidkundigen onderscheiden, en de meest alge-
meene zijn : de scherpe en de kruipende Boterbloem.
Aan de scherpe Boterbloem (Ranunculus acris) verschillen de
wortelbladen of die bladen , welke dadelijk boven den grond
ontspruiten , niet van de bladen , welke hoogerop langs den
stengel geplaatst zijn , gelijk dit bij zoovele andere planten
en soorten van Boterbloem het geval is. De bladen zijn
handvormig geaderd en tot over de helft ingesneden (hand-
deelig) met 5 slippen ; dc bovenste hebben dikwijls slechts
3 zeer smalle slippen.
De bloemstelen komen op verschillende plaatsen uit den-
stengel, zijn aan hunnen voet met smalle schutblaadjes voor-
zien en vertoonen in de lengte geene goot of sleuf, Dc kelk
bestaat uit 5 blaadjes, die geelachtig en behaard zijn; de
5 breede bloembladen vertoonen aan den voet, waar zij vast-
gehecht zijn, een verheven puntje, dat een schubbetje is,
'twelk een honigbakje of honigkliertje bedekt. De meeldraden
en stampers zijn talrijk , even als bij het Speenkruid.
De kruipende Boterbloem (lianunculus repens) heeft hand-
vormige samengestelde bladen; aan den top van den bladsteel
zijn namelijk 3 blaadjes gehecht, welke gespleten zijn; do
bloemstelen zijn geslcufd cn de bloemen iets grooter dan die
der vorige soort.
Dat mtn dikwijls in weiden , waar het gras door het vee