Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
zoekt, is een zekere Appelboom in Duitsehland, welke volgens
een bericht van het jaar 1829 driehonderd en dertig verschil-
lende soorten van appels droeg.
Een ander middel, dat aangewend wordt , om sommige
planten te verfraaien en te veredelen, bestaat daarin , dat
men stuifmeel van eene zekere plantensoort op den stamper
van eene andere overbrengt, dat echter niet kan geschieden,
wanneer die plantensoorten geen groote overeenkomst hebben.
In de bloem, waar men het stuifmeel wil aanbrengen , wor-
den de meeldraden afgesneden, opclat de stamper van deze
niets aanneme; daarna wordt het stuifmeel van de vreemde
bloem boven den stamper uitgeslagen. De zaden, die de
plant nu voortbrengt, geven in het volgende jaar planten,
welke in bloem of vrucht min of meer van haar afwijken ,
en ook iets hebben van die plant, waarvan het stuifmeel ge-
nomen is. Bloemisten vinden op zoodanige wijze, en ook
nog door andere kunstgrepen, zoogenaamde nieuwe soorten,
en de handel in bloemen wordt daardoor van groot belang;
ook vruchten zijn er door veredeld, zooals Appels en Peren,
die b. v. door het aanbrengen van stuifmeel uit den bloesem
van den Kweeappel grooter worden.
Ook buiten toedoen van den mensch komt er, zooals wij
vroeger gezien hebben, stuifmeel van de eene bloem in,de
andere, met behulp van den wind en vooral van de insecten,
die de fijne korreltjes aan hun lichaam meedragen. Maar
moeten er dan niet altijd eene menigte afwijkingen in de soor-
ten ontstaan, en is het dan niet onmogelijk, om onverbasterde
vruchten in de tuinen aan te kweeken? Zoo zoude men mee-
nen , en toch komen verbasteringen in de vrije natuur wxinig
voor. Men beweert, dat bijen en andere insecten , die van
bloem tot bloem gaan, op denzelfden tocht slechts dezelfde
soort van bloemen bezoeken. Bijenhouders hebben zelfs opge-
merkt, dat de bijen, wanneer zij weinige bloemen van dezelfde
soort vinden, liever half beladen naar huis gaan, dan eerst
nog eene andere plantensoort opzoeken. Zeker is liet eeiitcr,
dat, waar verschillend stuifmeel op eene bloem wordt overge-