Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
van onder met een scherp mes aan twee zijden schuins af,
even als eene wig, en schuift het dan zoodanig in dc spleet
van den wilden stam , dat de binnenzijde van zijn bast, en
dus ook de jongste houtlaag, juist sluit aan die van den stam.
De spleet wordt vervolgens dicht gemaakt met was of leem
en door een verband van mos, wol of iets dergelijks voor
den invloed van licht, lucht en water beveiligd. Is de be-
werking gelukt, dan ontvangt het ingezette takje even zoowel
voedsel van zijn tweeden, als vroeger van zijn waren moe-
derstam; de knoppen loopen uit, ontwikkelen zich tot takken,
en in eenige jaren ontstaat er op den afgezaagden wilden
boom een andere , die geheel en al tle eigenschappen heeft
van dien, waarvan het takje genomen is. Deze kunstbewer-
king noemt men enten. Wil men op oudere wilde stammen
enten, dan zaagt men niet den stam, maar een of meer groote
takken af. Sonitijds brengt men ook een takje van een ede-
len boom over op een wild takje, dat even dik is; hierbij
heeft men het voordeel, dat de bast der beide takken zich
aan twee zijden kan aansluiten.
Staan twee vruchtboomen nabij elkander , waarvan de een
edeler is, zoo snijdt men wel aan eiken boom het uiteinde
van een takje door eene lange snede schuins af, legt deze
beide afgesneden oppervlakten op elkander en omwindt ze ,
even als bij het enten. Beide takjes ontvangen nu nog voed-
sel van den boom , waartoe zij behooren ; zijn ze samenge-
groeid , dan snijdt men het takje van den besten vruchtboom
af, zoodat het voortaan een deel uitmaakt van den anderen.
Ofschoon nu zoodanig overbrengen van takken gewoonlijk
met vruchtboomen van dezelfde soort plaats heeft, gelukt liet
tocli ook menigmaal, om verwante soorten op elkander te
enten, waardoor liet verwonderlijk verschijnsel ontstaat van
Abrikozen en Bruimen op denzelfden stam, of iets dergelijks,
Kvenzüo neemt men bij gebrek aan een wild stammetje ook
wel eeiï Haagdoorn , om er Appel of Kwee op te enten. Een
bewijs van de macht, die de mensch door zoodanige handel-
wijze over de natuur uitoefent, indien hij opmerkt cn ouder-