Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
5()
het volgende zal echter voldoende zijn, om er eenig denkbeeld
van te geven.
Doorgaans merkt men reeds veranderingen in de planten
op , wanneer zij uit een schralen bodem of van eene koude
onbeschutte plaats overgebracht worden in een vruchtbaren
tuin , beschermd voor de koude winden, bevrijd van overtollig
water enz. Wanneer b. v. de gewone roode Wortel of Peen,
die in het wild dun en houterig is, in goeden grond overge-
bracht wordt, verkrijgt men daarvan binnen weinige jaren den
smakelijken vleezigen wortel , die ons eene aangename en ge-
zonde spijze levert. Bekend is het ook , dat de aardappels ,
op kleigrond geteeld , doorgaans beter zijn dan die van de
zandstreken, en dat de beste kleiaardappels minder smakelijke
knollen voortbrengen, wanneer zij in minder vruchtbaren grond
gepoot worden.
Om goede appelboomen te verkrijgen, zaait men pitten; de
boompjes, die daaruit voortkomen, worden wilde genoemd en
moeten door kunst veredeld worden. Men zaaort nu in het
O
voorjaar het wilde stammetje op eenigen afstand boven den
grond af en maakt er eene spleet in , alsof men het in de
lengte wilde doorkloven , doch zorgt, dat de spleet niet die-
per worde, dan noodig is. Op de doorsnede van den stam
ziet men duidelijk, dat de houtachtige deelen door schors en
bast worden omgeven , welke beide tot ééne laag ineenge-
groeid zijn, die voornamelijk dient, om voedende sappen door
te laten. Onder den bast liggen bij eiken boom de jongste
houtdeelen , die insgelijks tot vervoer van vloeibaar voedsel
strekken. Evenals in de bladen en weeke stengels der plan-
ten bestaat hier alles weder uit celletjes en buisjes, die bij
gelijksoortige planten ook op gelijke wijze zijn ingericht. Wan-
neer men nu bast en jonge houtdeelen van een zeker takje
met diö van een ander takje eener gelijksoortige plant in
nauwe aanraking brengt, zullen die deelen aan elkander
groeien, en alzoo de twee takjes één worden. Men neemt
dan van een Appelboom , die bekend is door zijne voortreffe-
lijke vruchten, een jong takje met 3 a 4 knoppen, snijdt het