Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
kelk ingcpliUit zijn. Het is dus niet vreemd, wanneer men
de Aardbezie en al de andere nu opgenoemde planten tot de
groote groep der RoosacMigen brengt, die ook nog den
Mispelboom , Lijderbesseiiboom (Sorbus aueuparia) cn Kweeboom
(Pyrus Cidonia) omvat, nismede de veel kleinere kruidachtige
gewassen Ganserik y Nagelh'uid en andere.
In vele streken van Europa, ook in ons vaderland, is het
aankwceken van ooft oen belangrijk middel van bestaan. Men
heeft cr zich daarom op toegelegd , om de vruchten al meer
te veredelen , en werkelijk is dat op eene verbazende wijze
gelukt. De wilde Appelboom , die oorspronkelijk in de bos-
sclien van ons werelddeel voorkomt, geeft altijd kleine, on-
aangename vruchten , en toch kennen de boomkweekers thans
niet minder dan 500 soorten van appelen, die in kleur,
grootte, vorm en smaak meer of minder verschillen. Ofschoon
vele van deze zoogenaamde soorten groote overeenkomst heb-
ben , weet men ze evenwel nauwkeurig te onderscheiden , en
heeft men lijsten doen drukken , waarop zij alle met verschil-
lende namen voorkomen , opdat men van een boomkweeker
de jonge boompjes kunne ontbieden. Op zoodanige lijsten
komen wel -iOO onderscheidene peren, 260 kersen, 115 prui-
men voor, en nog verkrijgt men van tijd tot tijd nieuwe
soorten.
Wat verscheidenheden zijn, hebben wij vroeger reeds be-
sproken. Al die soorten van appelen zijn ook slechts ver-
scheidenheden ; want de wezenlijke deelen der plant zijn altijd
dezelfde, en wilde men van nu af de boomen aan zicli zei ven
overlaten en zich door zaad laten voortplanten , dan zouden
de vruchten na kortercn of längeren tijd hare voortreffelijkheid
weder verliezen.
Om te weten , hoe men geslaagd is in 't verkrijgen van
zoo vele verscheidenheden, zouden wij ons bezig moeten hou-
den met de uitgestrekte wetenschap van tuin- cn ooftbouw;