Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
(loerlijkcn geur, als een reukwerk in de feestzaal. Zij zijn
gewapend met stevige doornen , die in de plaats van takken
staan. Eigenlijk zijn er twee soorten , welke vooral aan de
bladen zijn te kennen; de eene, die iets later bloeit, heeft
bladen niet lange, smalle slippen; het blad van de andere is
minder diep ingesneden en heeft korte, stompe slippen.
De bloemen bestaan, evenals bij de pas beschouwde plan-
ten, uit een kelk met 5 slippen en uit 5 bloembladen, die
met de talrijke meeldraden op den kelk geplaatst zijn. Wij
vinden hier echter slechts een stamper, die 1 of 2 stijltjes
heeft; hüt vruchtbeginsel zit lager dan de bloembladen en is
geheel met den kelk samengegroeid. Aan een gemeenschap-
pelijken bloemsteel zitten verscheidene kleine bloemstelen op
verschillende hoogte; maar daar de hooger geplaatste ook het
kortst zijn, staan de bloemen zeiven ongeveer alle even lioog.
Zoodanige bloeiwijze noemt men tuil.
De Meidoornen leveren de duurzaamste en stevigste hagen
en zijn vooral daar van groot nut, waar men wegens de
droogte van den grond geene slooten hebben kan.
Ook de bloemen van Jppel en Peer toonen groote overeen-
komst met de drie getvoemde soorten (Aardbezie , Framboos ,
Meidoorn). De kelk loopt uit in 5 slippen , de 5 bloembla-
den zijn even als de talrijke meeldraden op den kelk vastge-
hecht, en — wat ook in 't bijzonder bij den Haagdoorn voor-
komt — er is maar een stamper , terwijl het vruchtbeginsel
door den kelk is omgeven en er mede samengegroeid. Op
het vruchtbeginsel staan 5 stijltjes, die zeer duidelijk in 'toog
vallen. De Appelbloesem is van buiten roodachtig, waardoor
de bloeiende boom zich heerlijk schoon voordoet en aan-
stonds te onderscheiden is van een bloeienden Perenboom.
Ook de plaatsing der bloemen of de bloeiwijze van beide boo-
men verschilt eenigszins; want terwijl bij den Appelboom uit
één punt eenige bloemstelen voortkomen , die aldus eenen
scherm zonder steel vormen , zijn de bloemen van den Peren-
boom op soortgelijke wijze als bij den Haagdoorn aan eeti
gemeenschappelijken steel gezeten cn vormen dus eeu tuil.