Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
zeten zijn. Wanneer de bloem uitgebloeid is , groeit deze
vruelitbodem aan tot een groot. rond , sappig lichaam , dat
op zijne oppervhikte de kleine vruchten of pitjes draagt cn
nog altijd rust op den overblijvenden kelk. Wat wij eene
aardbezie noemen, is dns eigenlijk geene vrucht, maar bestaat
grootendeels uit den bloem- of vruchtbodem.
Uit den wortelstok komen des zomers verscheidene dunne
ranken of uitloopers voort, die als kruipende stengel op deu
grond liggen , van afstand tot afstand bladen voortbrengen
en zich op diezelfde plaatsen met worteltjes in de aarde
hechten. Op deze wijze komen uit elke plant eene menigte
jonge plantjes voort, zooals men duidelijk in de tuinen ziet.
Jonge planten , die uit het wild worden opgezocht en in den
tuin overgebracht , voldoen zeer goed.
De groote ^wa;ifl«-aardl>ezie, met hare groote, bleeke vruch-
ten , maakt eene afzonderlijke soort van het geslacht Aard-
bezie uit.
Dc Framboos is een heester, die in boschachtige streken in
ons land in 'twild groeit en in de tuinen algemeen aange-
kweekt wordt. De bladen zijn drietallig, of ook wel gevind,
met 5 of 7 blaadjes; van onderen viltig, d. i. bedekt met lange,
zachte haren, die dicht (loor elkander liggen. Ook hier zien
wij 5 kelkslippen, doeli geen bijkelk; verder 5 bloembladen,
die met de talrijke meeldraden op den kelk gezeten zijn , en
talrijke stampers. De Frambozen , die men eet, verschillen
meer van de Aardbeziën , dan men gewoonlijk denkt. Wan-
neer zij rijp zijn cn afgeplukt worden , blijft de bloem- of
vruchtbodem aan den steel zitten ; hetgeen gegeten wordt, is
eene verzameling van ronde, sappige vruchtjes, die elk een
zaadje bevatten.
Dc Braambessen , die met de Framboos tot hetzelfde ge-
slacht Braambes behooren , hebben soortgelijke vruchten , die
echter blauwachtig paars v.n minder geurig van smaak zijn.
Wanneer de natuur in haar schoonste feestkleed is getooid,
verspreiden de heesters , die den naam van Meidoorn (Cra-
taegus) of Haagdoorn dragen , op aanmerkelijken afstand een