Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
Dislillocrcii. Vluchtige olicii worden verkregen, door de gekneusde
planteiid(M.'icii met water in den distillecrtocstcl te doen en matig tc ver-
hitten. De olie gaat met het water als damp ov€r en drijft later op het
water.
.iLarilbezie 9 F'raintiooçi 9 ^leidoorn
en andere Jiooshloemigen,
Do maand Mei levert het heerlijke gezicht van bloeiende
Appel- on Percnboomen , Aardbeziënplanten cn Frambozen-
struiken. Deze allen iiebben in de bloem zóó veel overeen-
komst, dat men ze wel tot eene zelfde familie brengt. Daar
Iiot afplukken van bloeiende takken van vruchtboomen nog
al bezwaarlijk is, willen wij een Jardbezie^hniie nemen, dat
allcrwege op beschaduwde plaatsen of tusschen het gras aan
de kanten der slooten enz, gevonden wordt.
Ecnen stengel zien we hier niet, daar de lange bladstelen
onmiddellijk uit den wortel schijnen te komen ; eigenlijk zijn
ze ingeplant op een korten onderaardschen stengel of wortel-
stok. Aan den top des bladsteels zijn 3 ongesteelde blaadjes
gehecht ; het blad is dus samengesteld , en wel handvormig.
Dewijl iiier 3 blaadjes bij elkander staan , zegt men ook
kortweg, dat "ïle Aardbezie drietallige bladen heeft. De blad-
stelen zijn behaard ; de i)laadje3 zijn elliplisch of ovaal, met
grof gezaagden rand , aan de onderzijde zilverachtig wit.
De insgelijks behaarde bloemsteel deelt zich van boven in
eenige takken. De kelk bestaat uit één stuk cn schijnt lö
slippen te bezitten , waarvan 5 , die iets grooter zijn , onder
de bloemkroon uitsteken. Eigenlijk zijn deze alleen kelkslip-
pen ; de andere 5 vormen tc zamen een zoogcnaamdcn lij-
kelk. De bloemkroon bestaat uit 5 even groote, witte bloem-
bladen ; deze zijn, evenals de talrijke meeldraden , op den
kelk vastgeheclit. Hot midden van de bloem wordt ingenomen
door een geel knopje, dat gevormd wordt door inonigviildige
stamperfjes , die op oen vcriievon bloem- of vnicIitbodtMn ge-