Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV
liet oorj vallen. Eene geregelde ncheis van het planienleveu zoude
een tweeden trap van dit onderricht kunnen uitmaken, doch in den
regel niet geschikt zijn voor de meeste gewone scholen.
De Kruidkunde als wetenschap is een vak van hooger onderwijs,
en als zoodanig nooit door mij beoefend. Ik heb mij erhler iels
uit haren schat zoeken eigen te maken, waartoe populaire ge-
schriften ook den ongeleerde in staat stellen. Mag ik dus ver-
wachten , dat een Lotanicus, die deze bladen inziet, al aanstonds
de onvolledigheid mijner kennis bespeurt, — ik vertrouw echter,
geen bepaald onjuiste of valschc voorstellingen van de zaken ge-
geven te hebben, daar ik, bij herhaalde beschouwing van de levende
planten, gebruik heb gemaakt van De Flora van Nederland ,
door c. A. J. A. OüDliMANS, Neci'lands plantenschat of land-
liuislioiidkuiidige Flora door ii. c. van hall , Natuurlijke
geschiedenis van het plantenrijk door il. c. van hall, Flora
van Noord-Nederland door ir. c. va>; hall, Botanik für
Damen von a. b. reichenbach , Kmix sprexgel's Anleitung
zur Kenntniss der Gewächse enz. Wat de afbeeldingen betreft,
deze zijn slechts bestemd, om algemeene vormen aan te geten,
die door den onderwijzer op het bord kunnen nagebootst worden;
eenige daarvan zijn vervaardigd naar de natuur, sommige naar
bestaande tcekeningen.
Allen onderwijzers en opvoeders beveel ik onze inlandsche
Flora dringend aan.
Octobor 1861. S.
REIUCIIT VOOH DEN TWEEDEN DRUK.
De herdruk dezer Handleiding is een bewijs, dat bij de be-
oefening der beginselen van de kennis der natuur in de lagere
school de Flantkunde niet wordt vergeten, en dat onze jeug-
dige onderwijzers zich er op toeleggen, om ook met de bevallige
plantenwereld nauwkeuriger bekend te worden.
De ondervinding heeft mij geleerd, dat het tcerkje van mijn
bekwamen, aan het vaderlandsch ondertoijs misschien te vroeg
outmllen Vriend daartoe een zeer doelmatig hulpmiddel is, de-
wijl hel, zonder eene streng wetenschappelijke opvatting der