Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
De bloemen zijn , zooals bij meest alle Lipbloemigen , in
(Ie oksels der bladen geplaatst; wel niet in kransen , maar
toch in gezelscliap van eenige, en gewoonlijk naar ééne
zijde van den stengel gekeerd. De kelk is niet kantig, maar
rond in omtrek en eindigt in 5 tanden. De blauwachtig-
paarse bloemkroon is bij eene aandachtige beschouwing waar-
lijk schoon te noemen. De bovenlip is hier niet, zooals bij
de DooveneteU , rond of gewelfd, maar vlak; de onderlip is
grooter en verdeelt zich in drie slippen, waarvan de middel-
ste verreweg de grootste is. Tegen de bovenlip zien wij
duidelijk 2 witte kruisjes onder elkander, die daardoor gevormd
worden , dat de 2 lange en 2 korte meeldraden met hunne
helmknopjes bij elkander komen. Het dunne stijltje is in
tweeën verdeeld , gelijk men doorgaande bij de gelieele familie
opmerkt.
Een aftreksel van de stengels en bladen , als thee gedron-
ken , wordt wel aangeprezen als geneesmiddel voor zwaar
hoesten door verkoudheid; sommigen willen het zelfs de kracht
toeschrijven, om erge borstkwalen te genezen. De jonge bla-
den kunnen ook in het vroege voorjaar dienen, om eenigszins
de plaats van soepgroente te vervullen.
Binnen in elk plantendeel zijn tallooze cellen of gesloten
blaasjes en gangen of kanalen, waardoor het vloeibare voedsel
opstijgt, en waarin onophoudelijk wordt gewerkt. Daar dit
evenwel niet dan door het mikroskoop kan waargenomen wor-
den, zullen we daarover niet in bijzonderheden spreken. Dat
daar binnen echter verwonderlijke dingen geschieden , kunnen
wij begrijpen, wanneer wij denken aan het ontstaan van bla-
den , bloemen en vruchten , die langzamerhand uit de plant
te voorschijn komen, doordien de celletjes en buisjes zich
vermenigvuldigen en juist z66 aan elkander voegen, dat daar-
door een blad, eene bloem of vrucht gevormd wordt, zooals
de ])laut er altijd heeft. Bewijzen van de geheime werkzaam-
4