Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
wel minder duidelijk twee lippen en loopen van boven meer
als een trechter uit, zooals wij later zullen zien , maar de
overige kenmerken zijn dan toch aanwezig.
De welbekende Salie , die in zoo menigen tuin een plaatsje
heeft, vertoont zich duidelijk als eene Lipbloemige, maar
bezit slechts 2 volkomene meeldraden ; van de andere twee
ziet men alleen de beginselen. Behalve de Salie is ook nog
het Boonenkruid eene Lipbloemige, die om den geur der bla-
den algemeen gekweekt wordt.
Van de 200Ü plantensoorten , die tot deze familie behoo-
ren , zijn ongeveer 50 inlandseh.
Ilonilsilraf (Glechoma hederaceum), Aardveil,
Onderliave of Kruip-door-den-tuin.
fn April laat deze plant hare bloemen reeds zien en gaat
daarmede voort in de maanden Mei, Joni en Juli. Onder
struikgewas, langs de wegen , onder heggen , in de schaduw
van steenen , palen enz. vindt men haar zoo algemeen , dat
zij bezwaarlijk de aandacht van den zoekende ontgaan kan.
Daar ook zij tot de Lipbloemigen behoort, verheugt het ons,
haar in dezen tijd te vinden.
De stengel is vierkant en kruipt meestal over den grond.
Van de bladen zijn vele niervormig , vooral de eerst ontwik-
kelde; andere wijken daarvan een weinig in gedaante nf en
gaan meer in het hartvormige over. Zij zijn gesteeld, hand-
vormig geaderd, vrij grof gekarteld ; aan den top des sten-
gels , waar zij nog jong zijn, vertoonen ze een roodachtigen
gloed. Gewreven zijnde, geven zij een niet onaangenamen
geur, cn hierin heeft men een kenmerk, waardoor men de
Hondsdraf gemakkelijk onderscheidt van de paarse Doovenetel,
die er wel eens mede verward wordt, maar een onaange-
namen reuk van zich geeft.