Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
kelk is uénbladig en loopt in 5 scherpe tanden uit. De bloem-
kroon is vrij groot, wit en van eene geheel bijzondere ge-
daante. Zij is niet regelmatig, zooals de éénbladige bloem-
kroon der Sleutelbloem; want de boord strekt zich niet gelij-
kelijk naar alle kanten uit. Haar benedenste deel, dat uit
den kelk oprijst, vormt eene kromme buis; het bovenste opent
zich als een mond met twee lippen. De bovenlip loopt als
een gewelf, bol van buiten, hol van binnen; aan de beneden-
lip hangt eene slip , die ook weder ingesneden is. Wij hebben
hier eene lipbloem voor ons. Tegen de bovenlip ziet men de
4 meeldraden, waarvan 2 korter zijn dan de 2 andere , als-
mede een dunnen draadvormigen stamper, die in tweeën ge-
spleten is. Nemen wij kelk en bloemkroon weg, dan zien
wij op den bodem der bloem het vruchtbeginsel als eene ver-
eeniging van 4 lichaampjes, in welker midden het stijltje
staat.
Wanneer de bloem afvalt, blijft de kelk nog zitten tot be-
dekking van de vrucht; zij is dus overblijvend.
Dat deze bloemen veel honig afzonderen, is den kinderen
bekend.
Eene veel kleinere plant, de paarse Boovenetel (Lamium
purpureum) of stinkende D., behoort tot hetzelfde geslacht.
Zij bloeit vroeg in het voorjaar, soms wel in zachte winters,
en is zeer algemeen , vooral ook als onkruid in tuinen. De
bladen zijn gesteeld, hartvormig, stomp aan den top en ge-
zaagd. De bloemen zitten ook in kransen, doch zijn niet
zoo talrijk als bij de witte Doovenetel; zij zijn klein, helder
paars of rood en gelijkvormig aan de pas beschrevene. De
stengel is van boven dicht bebladerd.
De Doovenetels vormen met vele andereu de groote familie
der Lipbloemigen, die aan den vorm der bloemen, de 2 lange
en 2 korte meeldraden , het in vieren verdeelde vruchtbegin-
sel , den vierkanten stengel en de kruisvvijs geplaatste bladen,
aanstonds is te herkennen. Sommige Lipbloemigen vertoonen