Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
menigte haren. Vele planten bezitten die; soms zoo dieht
bij en door elkander, dat zij een wollig overtreksel vormen ,
en de bladen op het gevoel veel overeenkomen met eene wollen
stof. De bladen hebben stelen en zijn zeer regelmatig langs
den stengel geplaatst. Op dezelfde hoogte staan er twee tegen
elkander over; doch elk paar vormt altijd met het daar onder
staande een kruis ; de bladen staan kruisieijs tegetwvergesteld.
Wijst dus het eene paar naar het noorden en zuiden, dan
strekt het andere zich naar het oosten en westen uit. Door
deze plaatsing hinderen de bladen elkander niet in het opvan-
gen van zonnelicht en regen.
De gedaante van hartvormige bladen laat zich genoegzaam
uit het woord opmaken ; zij is dezelfde als die van harten
op speelkaarten en kantoorboeken , doch nu eens breed , dan
weder langwerpig. De voet vertoont hier een spitsen inham
tusschen twee ronde slippen.
Omgekeerd-hartvormig is een blad of bloemblad , wanneer
het denzelfden vorm heeft, maar met het spitse einde vastge-
hecht is.
Niervormig is een blad, dat aan den voet een ronden inham
tusschen twee ronde slippen heeft en voor het overige door
een cirkelboog wordt ingesloten. Niervormig en pijlvormig
heeft altijd alleen betrekking op den bladvoet.
Pijlvormige bladen komen eenigszins overeen met de punt
van een pijl, zoodat de top spits uitloopt, en de voet een
scherpen inham tusschen twee spitse slippen vertoont, die
schuins naar beneden staan. Bij Spiesvormige bladen zijn deze
slippen zijdwaarts gekeerd.
Dikwijls gebeurt het ook , dat men bij de beschrijving van
eenig blad te kennen geeft, dat de voet alleen op dien van
genoemde bladvormen gelijkt.
Wij keeren tot onze plant terug. Even regelmatig als de
bladen zijn ook de bloemen geplaatst, namelijk in de oksels
der bladen , dat wil zeggen, in de hoeken , die de bladstelen
met den stengel maken. Zij staan in een vrij groot aantal
bij elkander en als in een krans rondom den stengel. De