Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
wortel, klein Grindkruid, Pluiskruid. Deze plant komt aller-
wege als onkruid voor, bloeit schier in alle tijden des jaars
en verdient daarom opgemerkt te worden in eene maand,
wanneer er nog weinige bloemen zijn. De ongesteelde bladen
zijn vindeelig of vinspletig, dus zeer diep ingesneden; de
stompe slippen , die daardoor gevormd worden , staan dwars
of, met andere woorden , loodrecht op de middelnerf van het
blad. Aan de toppen der stengels en takken staan eenige
kleine , gele bloemkorfjes , die het voorkomen hebben , alsof
ze half gesloten bloemen waren. Dat komt, omdat alle
bloempjes buisvormig zijn , en de wijd uitstaande straal niet
aanwezig is. Plukt men eenige uit, dan ontwaart men het
zaadpluis; het uitgebloeide bloemkorfje toont het even duide-
lijk als de Paardebloem, daar het insgelijks in een wollig
kopje verandert.
YVitte Uoovenetcl {Lamium album).
Deze plant is zóó groot en bloeit zóó in het oog vallend,
dat kinderen haar in deze maand niet voorbij zien. Overal
kent de jeugd haar dan ook onder de eene of andere plaatselijke
benaming , zooals : Melkbloem , Hondsnetel, Suikernetel,
Engeltjes-eten, bloeiende Brandnetel. Ofschoon deze laatste
naam onjuist is, vindt men er toch eenigen grond voor in
het voorkomen der plant; wanneer zij nog niet bloeit, wordt
zij door kinderen veelal voor eene Brandnetel aangezien.
De stengel is vierkant en hol, ligt eerst voor een gedeelte
op den grond, en loopt dan recht naar boven.,
De bladen hebben een adernet met ééne hoofdnerf in het
midden; hunne gedaante is hartvormig; de rand zoodanig ge-
zaagd , dat de tanden niet even groot zijn; de top loopt lang-
zamerhand spits toe. Op bladen en stengel vindt men eene