Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
li.leine Madelief (Bellis peremis), ook Grasbloemen,
Meizoetjes, Kransjes , Schapebloemen, Venne-
bloemen enz, geheeten.
Deze plant, wier bloemen zoo schoon afsteken bij het geel
der Boterbloemen, behoort ook tot de familie der Samenge-
stelden. Dat gele hartje in het midden is eene verzameling
van vele dicht in elkander gedrongen bloempjes, waarvan men
alleen het bovenste deel ziet. Deze bloempjes zijn evenwel
niet lintvormig, zooals die der Paardebloem, maar buisvor-
mig; de bloemkroon gelijkt dus in vorm wel iets op den kelk
van de Sleutelbloem en is van boven in 5 tandjes verdeeld.
De 5 meeldraden staan hier op dezelfde wijze rondom den
stamper als bij de Paardebloem ; de harige kelk of het zaad-
pluis ontbreekt.
Die witte blaadjes aan den omtrek van het bloemkorfje zijn
lintvormige bloempjes, hetgeen duidelijker wordt, wanneer
men voorzichtig eenige afgeplukt; zij bezitten een stamper,
maar geen meeldraden. Dewijl zij als stralen, die uit één
middelpunt komen, naar alle kanten uitstaan, noemt men ze
straalbloempjes of, te zamen, den straalkrans der bloem. Wie
goede oogen heeft, kan ook zonder vergrootglas wel zien, dat
de buisbloempjes open zijn ; die het dichtst naar den omtrek
staan, ontsluiten zich het eerst. Wanneer later de Zonnebloem,
de grootste bloem onzer tuinen , bloeit, moet men de gele-
genheid niet laten voorbijgaan, om de buisbloempjes daarin te
beschouwen; bij het Madeliefje en de andere inlandsche samen-
gestelden zijn ze voor het bloote oog al te klein.
De bloembodem van de Madelief verheft zich als een stompe
kegel; de blaadjes, die het omwindsel vormen, bedekken
elkander gedeeltelijk en staan in een enkelen krans.
Even algemeen als Paardebloem en Madelief, maar minder
schoon, is eene andere samengestelde , nl. het gemeen Kruis-
kruid (Senecio vulgaris), ook hier cn daar bekend als Kruis-