Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Ook lict water brengt zaadkorrels van vele planten tot op
groote afstanden; beken en rivieren nemen zaden uit hoogere
streken mede en laten ze in lagere achter; zaden uit Amerika
worden door de zee naar de kusten van de Britschc eilanden
en Noorwegen gevoerd. Kokosnoten uit West-Indië, die bij
de kust van Portugal aanlandden, versterkten Columbus in
't vermoeden, dat in het westen nog een onbekend land moest
zijn, en hieruit kunnen we ook opmaken, hoe nieuw ontstane
eilanden in den Grooten oceaan met de schoonste bosschen
van kokospalmen zijn voorzien.
Vogels , die sommige bessen tot spijze gebruiken , kunnen
de harde pitjes of zaden, daarin bevat, niet verteren en ver-
spreiden deze heinde en verre; vele, die tot het Ravengeslacht
behooren, hebben de gewoonte, om in tijden, wanneer zij
overvloed van voedsel hebben , ergens eikels en beuknootjes
te begraven, welke dan dikwijls ontkiemen, voordat de vogel
ze weder opzoekt. Buitendien hechten zich lichte zaden, vooral
die, welke met borstels, haren of haakjes voorzien zijn, aan
vederen van trekvogels, haren van zoogdieren of kleederen
en andere benoodigdheden van menschen. Zoo vond men ,
nadat AVeenen door de Turken belegerd was, buiten de stad
planten, die in zuidoostelijker streken te huis behoorden, cn
aan den llijn zag men met verwondering planten uit Rusland,
nadat in 1814 Russische soldaten in die streken vertoefd had-
den. Het is waar, bij dit alles komen vele zaadkorrels om,
die verdrogen, in het water vallen, of door het groote heir
van planten etende dieren verteerd worden; maar zulks schaadt
niet. Bedenk slechts, hoe verbazend groot het aantal zaden
is, dat telken jare door een Appelboom of eene Paardebloem
voortgebracht wordt. Waar zoude het heen, wanneer al die
zaden ontkiemden cn opschoten? Indien alle zaden volkomcnc
planten voortbrachten, zoude een enkel PapaverkorrcHje zoo
zeer vermenigvuldigen, dat biimen weinige jaren de geheele
aarde met Papavers konde bedekt zijn.