Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
den een heilzaam geneesmiddel en in het algemeen zeer ge-
zond ; waarom dan ook in het voorjaar de jonge spruiten ,
die uit den overblijvenden wortel komen , niet zelden worden
gezocht en als groente gegeten. Daar men bij voorkeur dc
verbleekte bladen zoekt, die onder molshoopen gegroeid zijn,
noemt men dit gewas ook Molsla. Eigenlijke medicijn wordt
ook uit den wortel bereid. — Wie konijnen houdt, moet de
bladen opzoeken, die eene van de liefste spijzen dezer diertjes
uitmaken.
Verbazend groot is het aantal planten, die op dezelfde
wijze bloeien als de Paardebloem, namelijk: de bloemen bij
elkander in een bloemkorfje geplaatst, en voorzien van 5
meeldraden, die met de helmknoppen om den stamper sluiten.
Zij maken te zamen de familie der Samengestelden uit, welke
niet minder dan 12000 soorten bevat, waaronder 130 in-
landsehe zijn. Opzettelijk aangekweekt worden uit deze familie :
Cichorei, Snij- en Kropsalade, Andijvie, Schorseneren.
In de Paardebloem zien wij een treffend voorbeeld van de
wijze inrichting, die de Voorzienigheid gemaakt heeft, om de
plant niet alleen te vermenigvuldigen, maar ook zonder hulp
van den mensch rondom te verspreiden. Het zaad- of vrucht-
pluis, dat hiertoe bijzonder dienstig is, wordt bij de meeste
Samengestelden aangetroffen. Het moeras-Aschkruid (Cineraria
palustris) verspreidt zich daardoor gewoonlijk aanstonds over
den bodem van drooggemaakte plassen en meren; in 185 3
was het zóó menigvuldig in de Haarlemmermeer, dat in Am-
sterdam het rijke zaadpluis alles overdekte als een regen van
veertjes. Ook andere zaden bezitten hulpmiddelen, om ge-
makkelijk een eind weegs met den wind af te leggen. Zoo
zijn de zaden van Populier en Wilg geheel door wollige haren
omgeven; de vrucht der Eschdoornen wordt gedragen door een
langen vleugel; die der Berken door twee kleinere vleugels ,
terwijl het bekende Wortelzaad met vele borsteltjes bezet is.