Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
heeft even züowel zijn nut als het samenwonen van menschen
in eene geregelde maatschappij. AVanneer de helmknopjes het
stuifmeel ontlasten, staan de menigvuldige stampers met hunne
naar twee zijden uitgestokene stempels gereed, om de zwe-
vende korreltjes op te vangen ; elke bloem geeft er iets van
aan hare buren en ontvangt ook van haar. Is nu het stuif-
meel door de stijltjes tot in het vruchtbeginsel gedrongen,
dan verwelken de bloempjes, en na eenigen tijd is het bloem-
korfje herschapen in een rijk voorzien vruchtkorfje. Nu staan
op den witten bloembodem de vruchtjes bij elkander, zooals
vroeger de bloempjes; ieder draagt aan den top een fijn steel-
tje, waaraan een fraai schermpje is gehecht, dat uit fijne
haartjes bestaat, uit dezelfde haartjes, die wij vroeger in
plaats van kelk boven het vruchtbeginsel gezien hebben. Deze
haartjes noemt men het vruchlpluis. Het geheel schijnt wel een
doorzichtige kogel, die wel fraai, maarniet lang van duur is.
De vruchtjes, die ieder maar ééne zaadkorrel bevatten, zijn
elk oogenblik gereed, om te gaan reizen. Het windje, dat
de grasjes doet buigen, voert ze mede; als luchtbollen, ge-
dragen door het schermpje, zweven ze over andere planten
heen, worden omhoog gevoerd en vallen dikwijls ver van
hunnen geboortegrond neder. Een weinig aarde en vocht is
genoegzaam, om hen te doen ontkiemen en binnen korten tijd
zelf weder planten en bloemen voort te brengen.
Hoog in het noorden van ons werelddeel, zoo ver menschen
het wagen durven, om zich vaste woningen te bouwen, wordt
de Paardebloem gevonden en versiert daar in den korten
zomer het weinigje gras , dat er tot lusttuin dient.
Ofschoon deze welige en vruchtbare plant misschien nog
veel meer nut doet en doen kan , dan wij weten , zoo is zij
toch niet geheel buiten gebruik. Behalve de sappen, die in
alle planten aanwezig zijn en tot voeding dienen , bezit zij
nog een zoogenaamd melksap^ een wit troebel vocht, dat te
voorschijn komt, wanneer zij ingesneden of op eene andere
wijze belecdigd wordt. Dat bitter smakend sap , dat men ook
uit den bloemsteel zuigen kan , is bij sommige ongesteldhe-