Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
neer dc lioofdwortel afsterft , blijven de bijwortels met hunne
wortelvezels iu de voeding der plant voorzien. Bij de gras-
soorten vindt men alleen zulke bijwortels.
De bladen zitten bij de Paardebloem, doordat de stengel
zoo kort is, allen dicht bij den grond, zijn dus wortelbladen
en vormen , even als bij de Sleutelbloemen , eene rouL Zij
zijn zeer langwerpig en tot over de helft ingesneden ; de in-
hammen en slippen zijn scherp; de slippen zijn evenals bij
het liervormige blad naar den top toe grooter, zoodat het
blad ook in een grooten slip eindigt. Dezen bladvorm noemt
men schaafsicijs-ivgesneden.
De lange holle bloemsteelen dragen ieder céne bloem, zoo-
als het schijnt; maar wat wij hier gewoonlijk eene bloem noe-
men, is eene verzameling van vele zeer kleine bloemen. Wij
plukken eenige der buitenste bloempjes af; het blijkt nu dui-
delijk, dat hier alles aanwezig is, wat tot eene volkomene
bloem behoort. De bloemkroon is uit één blad gevormd, dat
zich naar ééne zijde uitstrekt als een stukje band of lint en
van onder een buisje vormt, waaruit de stamper oprijst, welke
zich in 3 kromme armen met stempels verdeelt. Die krans
van fijne witte haren vormt eigenlijk den kelk; het langwerpig
lichaampje daaronder is het vruchtbeginsel. De 5 meeldraden
vallen niet duidelijk in 't oog, daar zij dicht aan den stamper
staan en de aan elkander verbonden lielmknopjes het stijltje
als een kokertje omsluiten. Het uiteinde van het bloemblad
heeft 5 zeer kleine tanden; ook in deze kleinigheid is dus we-
der overeenstemming in getal met de meeldraden. Zoodanige
lintvormige bloempjes vinden wij hier in groot aantal (wel
200) op een breeden bloembodem gezeten ; te zamen maken
ze een bloemkorfje uit. Die groene blaadjes, daar buiten om
het bloemkorfje heen , kunnen natuurlijk geen kelk genoemd
worden, daar ieder bloempje zijn eigen kelk heeft; men noemt
ze den gemeenschappelijken kelk of het omwindsel. Het om-
windsel bestaat hier uit twee kransen , waarvan de buitenste
is teruggeslagen.
Dat hier zoo vele bloempjes bij elkander geplaatst zijn,