Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Mei eenigen schroom, maar toch üi de vaste overtuiging, dat
het plantenrijk uitnemende stof tot een vormend onderwijs aan-
biedt en meer algemeen verdient gekend te worden, zend ik dit
werkje in het licht. Wat omtrent het leervak „ beginselen der
kennis van de natuur" in de Inleiding wordt gezegd, moge mij
vrijwaren van de besehuldiging, dat ik eene poging aanwend,
om den omvang van het ondericijs nog verder uit te breiden;
eene beschuldiging, die ik geheel als ongegrond zoude beschou-
wen , daar het juist mijn streven geweest is , om door deze bla-
den een natuurkundig onderwijs te bevorderen, dat in den koristen
tijd de meeste vruchten oplevert.
Menigeen, die het beproeven wil, om — gelijk ik zelf reeds
eenige jaren gedaan heb — op de roijze , hier voorgesteld, de
jeugd vertrouwelijk ie maken mei de schoonste afdeeling der na-
tuurvoortbrengselen , zal wellicht vinden, dat deze Handleiding
meer bevat, dan in de school kan behandeld worden; een ander
daarentegen wenscht misschien in sommige opzichten meer uitvoe-
righeid. Ik gevoel mij dus verplicht, te doen opmerken, dat de
gegevene leerstof zoowel voor verkorting als voor uitbreiding
vatbaar is; dat ook hij, die slechts een occasioneel onderwijs van
geringen omvang wil geven, eene, keuze xdt het geheel kan doen,
terwijl de onderwijzer, die de zaak op breederen grondslag wil
inrichten, in hetgeen voorhanden is, aanwijzing zal vinden, hoe
ook het ontbrekende er kan bijgevoegd moorden.
Eene stelselmatige behandeling der planten bevat dit werkje niet.
Gelijk men hij het onderwijs in de beginselen der aardrijkskunde
achtereenvolgens de icoonplaats en de provincie doorwandelt en
verschillende merkwaardigheden bespreekt in de orde, waarin-zij
zich opdoen, evenzoo worden de planten gadegeslagen in de orde,
waarin zij zich in het jaar vertoonen, en de bijzonderheden harer
ontwikkeling opgemerkt, naarmate zij hier of daar duidelijk in