Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Icnsoorteii rekï>nt men te xamen tot ééne familie^ dio der
Kriiishloeniigen, onder welke ongeveer 70 soorten behooren,
die hier te lande in 't wild groeien. Dat deze familie eene
der nuttigste voor ons is , blijkt , als wij bedenken , dat zij
onder hare leden ook telt: Tuinkers, Iladijs, llamenas, Bloem-
kool, roode en witte Kool, Boerenkool, Knollen, Rapen,
Mostaard en verscheidene oliegevende zaden, van welke Kool-
zaad het meest verbouwd wordt.
Om de planten beter te kunnen overzien en besehrijven
hebben de kruidkundigen het geheele plantenrijk in 213 fami-
lien verdeeld, waarvan 122 ook leden in ons land hebben
wonen als in het wild groeiende of inlandache planten. Niet
alle familiën zijn eehter zoo gemakkelijk aan hare bloemen te
kennen als die der Kruisbloemigen.
Wil men de Kadijs zien bloeien en vrueht voortbrengen,
dan moet men de plant natuurlijk in den grond laten staan
en niet uittrekken, om den verdikten wortel (geen bol of
knol) tc eten. De Eadijs is éénjarig ; de Kool is tweejarig
en wordt door hem, die er zaad van winnen wil, in het eer-
ste jaar uit den grond genomen en in het tweede weder daarin
gezet, waarbij het verlies der eetbare bladen niets afdoet. De
Boerenkool, welke zeer goed de strengste koude verdraagt,
blijft des winters staan cn bloeit dan, evenals andere Kool,
in den tweeden zomer.