Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
De bladen zijn samengesteld, d. i. een enkele bladsteel draagt
verscheidene bladen , die in dit geval blaadjes genoemd wor-
den. Blaadjes zijn dus deelen van een samengesteld blad.
De blaadjes zitten aan beide zijdén van den bladsteel, terwijl
er Óen aan het uiteinde is geplaatst; zij zijn dus elk op eene
andere plaats vastgehecht. Zoodanige samengestelde bladen
heeten gevinde. Het blad van de Klaver is ook een samen-
gesteld blad met 3 blaadjes , welke echter aan één punt van
den bladsteel zitten; zoodanige samengestelde bladen noemt
men handvormige. Niet twee bladen der gemcene Veldkers
zijn gelijk; die het hoogst zitten, hebben ook een kleiner aan-
tal en smaller blaadjes. Bovendien zien wij hier nog verschil
tusschen de wortelbladen, die dicht aan den grond zitten, en
de hooger geplaatste stengelbladen; de eerste hebben ronde,
de laatste lijnvormige blaadjes.
De bloemen vormen een tros, die rechtop staat en niet
hangt, zooals bij de roode Aalbes. De kelk bestaat uit 4
groene blaadjes, de bloemkroon uit 4 bloembladen, welke met
eene smalle punt {nagel) zijn vastgehecht. Het bovenste,
breede deel van elk bloemblad is teruggeslagen, en zoo vor-
men de vier te zamen een kruis. Vier meeldraden staan rondom
den stamper; doch buitendien zijn er nog 3 kortere, die wij
duidelijker zien, wanneer de bloembladen weggenomen zijn.
Het benedenste deel van den stamper, het vruchtbeginsel, is
lang en smal, het stijltje kort, de stempel rond. De kleur
der bloemkroon is paars, soms bijna wit. De vrucht, die
zich later vertoonen zal, is even als het vruchtbeginsel, lang-
werpig en gelijkt wel wat op een peultje.
In ons land groeien nog 3 andere plantensoorten, welke
met deze plant te zamen tot het geslacht Veldkers (Cardamiiie)
behooren. Doch buitendien hebben de natuuronderzoekers eene
groote menigte soorten opgemerkt, die alle eene in 't oog
loopende overeenkomst hebben, daar zij 4 kelkblaadjes, 4
kruiswijs staande bloembladen en 6 meeldraden vertoonen ,
waarvan 3 korter zijn dan de overige, terwijl ook nog vruch-
ten en zaden in zekere punten overeenstemmen. Al deze plan-