Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Deze 3 soorten van het geslaeht Aalbes komen in liet wild
in ons vaderland voor, maar worden ook om hare vruchten
veelvuldig in de tuinen gekweekt. Snooiing , bemesting, ver-
planting in verschillende gronden en andere middelen, die de
menschen aanwenden, hebben grooten invloed op de planten,
en daardoor komt het, dat de vruchten van gekweekte plan-
ten niet alleen grooter en aangenamer zijn dan die der wilde,
maar ook bij vele gekweekte planten van dezelfde soort ver-
schillen. Zoo heeft men b. v. Kruisbessenboompjes met roode
en gele, groote en kleine, behaarde en onbehaarde vruchten;
ja, in Engeland heeft men wel 400 van elkander afwijkende
Kruisbessen door kweeking verkregen. Deze behooren echter
altijd tot ééne plantensoort; de natuurkundigen noemen die
400 dan ook geen soorten, maar versclieidenJieden. De wel-
bekende witte Aalbes is ook eene verscheidenheid van de
roode Aalbes.
Tot het geslacht Aalbes behooren ook nog het zoogenaamde
Krentenboompje, eigenlijk alpische Aalbes (Ribes alpinum) ,
met kleine, roode, onsmakelijke bessen en kleine bladen, hier
en daar in het wild voorkomende; alsmede de bloedroode
Aalbes (Ribes sanguineum) die, uit Noord-Amerika afkomstig,
onder den naam van Ribes in vele tuinen als sieraad gekweekt
wordt en in het vroege voorjaar met vele fraaie trossen prijkt,
waarvan zoowel stelen als bloemen rood zijn.
<iieineeiie Vel«lkers {Cardamine pratensis) , hier en daar
ook kleine Waterkers, Koekoeksbloem , Kieviishloem en
Pinksterbloem geheeten.
üecn wonder, dat deze fraaie plant de aandacht der kin-
deren trekt; hare hoogere gestalte, zacht gekleurde en menig-
vuldige bloemen onderscheiden haar gunstig van vele andere
veldbloemen , die gelijktijdig met haar bloeien.
Ons plantje is dicht aan den grond afgeplukt. De stengel
is rond en glad , staat rechtop «u heeft een paar takken.