Boekgegevens
Titel: Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Auteur: Stratemeijer, J.H.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1867
2e, herz. dr; 1e dr.: 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1762 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204223
Onderwerp: Biologie: botanie: algemeen
Trefwoord: Plantkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het plantenrijk als voorwerp van aanschouwing: handleiding bij het lager en middelbaar onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
••35
Ilct getal meeldraden stemt bij deze planten overeen met
dat der bloembladen en kelkslippen; zoo iets heeft ook plaats
bij de Sleutelbloem en de Viooltjes. Het Sneeuwklokje heeft 6
bloembladen en meeldraden. Vooral de getallen 3, 4 en 5, cén
of meermalen genomen, komen dikwijls voor.
Alle planten, die met den naam van roode Aalbes bestem-
peld worden, zijn gemakkelijk te herkennen door elk, die
ooit met eenige oplettendheid ergens eene beschouwd heeft.
Wel is de eene plant veel grooter dan de andere, en dragen
alle niet even groote en zoete vruchten; maar dit maakt geen
wezenlijk verschil uit, daar zulks bij dezelfde plant kan ver-
anderen. Zoo zal een bessenboompje, dat niet als vroeger
')ehoorlijk gesnoeid wordt, kleiner en minder smakelijke vruch-
ten opleveren. De inrichting en plaatsing der bloemen, de
vorming en de bestanddeelen der vrucht, de gedaante der bla-
den , — deze kenmerken zijn altijd dezelfde. Alle roode
Aalbessenplanten maken daarom te zamen eene soort uit; zoo
ook alle zwarte Aalbessen, alle Kruisbessen. Deze 3 soorten
hebben dus hare eigene onveranderlijke kenmerken , waardoor
men ze altijd van elkander onderscheiden kan; maar toch
hebben ze ook groote overeenkomst, zoo als wij reeds gezien
hebben. Deze overeenkomst is vooral op te merken in de
samenstelling van bloemen en vruchten , dus bij de edelste ,
voortreffelijkste deelen der plant. Bij elke soort toch vinden
we een betrekkelijk grooten kelk, uit één blad bestaande,
met 5 slippen, 5 kleine, rechtop staande bloembladen, 5 meel-
draden en een gespleten stamper, waarvan het vruchtbeginsel
onder de bloem zit; verder eene vrucht, die eene grootere of
kleinere bes is en verscheidene zaadkorrels bevat. Eoode
Aalbes, zwarte Aalbes en Kruisbes worden daarom met nog
andere plantensoorten, aan welke men hetzelfde opmerkt, tot
één geslacht vercenigd. Aalbes genoemd.
3*